Wat is Network Analytics van CGI?

Veel onderdelen van vitale netwerken voor onze maatschappij zitten op moeilijk bereikbare plaatsen. Intensief onderhoud van deze onderdelen (bijvoorbeeld van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven of telecombedrijven) is echter noodzakelijk om hun functioneren in stand te houden. Dit vraagt om gedegen afwegingen: is preventief onderhoud wel nodig, wetend dat het kostbaar is en veel hinder voor de omgeving kan veroorzaken? Wegen de kosten wel op tegen die van reactief onderhoud? En wanneer is preventief onderhoud nodig en in welke mate? Network Analytics is het werkdomein binnen CGI’s Big Data Analytics dat helpt deze vragen te beantwoorden. Met Network Analytics wordt het mogelijk veel sneller en nauwkeuriger te lokaliseren waar storingen optreden. Daardoor kan er veel gerichter preventief onderhoud worden gedaan of wordt reactief (just-in-time) onderhoud een serieuze optie. In andere gevallen is het zelfs mogelijk te voorspellen waar en wanneer storingen optreden zodat preventief kan worden ingegrepen. Daardoor worden incidenten en gevolgschades voorkomen en ontstaat duidelijker inzicht in de investeringen die nodig zijn om het netwerk op het gewenste niveau te laten functioneren. Op die manier draagt CGI bij aan de kwaliteit en bedrijfszekerheid van missiekritische systemen, het beperken van beheerskosten en het vergroten van de klanttevredenheid.