Wat is Mobility Analytics van CGI?

Mobility Analytics van CGI beïnvloedt vervoersstromen met behulp van voorspellende modellen. Hierdoor kunnen logistieke processen gestroomlijnd worden en kan vervoer soepeler en efficiënter verlopen. Maar de impact is groter: ook bereikbaarheid en leefbaarheid worden erdoor verhoogd. De reis- en aanrijtijden van hulpdiensten worden korter, de geluidshinder neemt af en de uitstoot van CO2 gaat omlaag. Mobility Analytics staat dus niet alleen ten dienste van de organisaties en instanties die er direct gebruik van maken, maar ook van de samenleving in haar geheel.