Informatiebeveiliging is een belangrijk en actueel thema binnen de zorg. Bijna dagelijks hebben zorginstellingen te maken met datalekken, hacks, informatiediefstal, virussen of ransomware. De eisen aan informatiebeveiliging nemen dan ook sterk toe. Niet alleen vanuit de wetgever, die sterk toeziet op het voorkomen van datalekken en de bescherming van persoonsgegevens. Maar ook vanuit de organisatie, waar de continuïteit van de zorgverlening en de patiëntveiligheid op het spel staan. Voor zorginstellingen geldt dit in een nog hogere mate. Hier spelen immers de gevoeligheid van de cliëntgegevens en de hoge mate van bedrijfszekerheid – een absolute vereiste in spoedeisende situaties – extra parten.

Bijgaande brochure geeft CGI’s kijk op informatiebeveiliging voor zorginstellingen.