Optimale risicobeheersing en bescherming voor uw missiekritische systemen en data

Wereldwijd verbindt de digitale transformatie over heden, burgers en bedrijven. Fysieke grenzen kent deze ‘hyperconnected world’ niet, afstanden worden moeiteloos overbrugd. Onze grote wereld van weleer is de nitief geslonken tot een ‘global village’. Die ontwikkeling brengt unieke kansen met zich mee, maar ook uitdagingen waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. Want de global village wordt niet uitsluitend bevolkt door vriendelijke buren. Een verbonden wereld kent nieuwe kwetsbaarheden die we moeten identi ceren en waar we ons tegen moeten wapenen. Een inzicht dat snel groeit, zo bevestigen de 965 klantinterviews, die we onlangs wereldwijd binnen verschillende markten hebben gehouden.