Hans Moonen

Hans Moonen

Vice President Consulting Transport & Logistiek

IT wordt vaak overhypet. Ineens wordt iets groot, praat iedereen erover en blijkt de praktijk vervolgens bar tegen te vallen. Complex event processing is wat mij betreft een stuk techniek waarbij juist het omgekeerde het geval is. Het is er, het is zeer veelbelovend, nauwelijks bekend, maar toepassing – in ieder geval binnen het logistieke domein – blijft (te) beperkt.

Complex events worden complex genoemd omdat ze niet rechtstreeks te detecteren zijn. Zij dienen afgeleid te worden vanuit (patronen) in wel te detecteren ’simple’ events. Deze events correleren onderling, doorgaans vanuit een causale relatie, en/of zijn tijd- dan wel locatie gebaseerd. Het detecteren van complex events gebeurt met behulp van geavanceerde technieken, zoals event interpreters, event pattern matching en correlatie-technieken. Best complex nog. Laten we daarom maar eens een paar voorbeelden bekijken.

Parkeerhulp

Herinner je je eerste smartphone? En de eerste apps die je vol trots installeerde? Bij mij zat daar zomer 2008 een P-app bij. Het concept was zeer eenvoudig: een simpele app, met maar één doel en één knop. Zodra je op deze P-knop drukte, sloeg de app je GPS-positie op, zodat je altijd wist waar je auto geparkeerd stond. Een eenvoudig concept, maar voor mij toch te lastig. In praktijk kwam het erop neer dat ik er – in een vreemde stad – altijd pas twee straten te laat aan dacht dat ik de app had moeten gebruiken. Klinkt herkenbaar?

Smartphones hebben een vlucht genomen en zijn echte digitale assistenten geworden. Google’s Now, maar ook Cortana van Microsoft en Apple’s Siri – welke in toenemende mate met jouw digitale zelf vervlochten raken – zijn hier prachtige voorbeelden van. Google Now biedt bijvoorbeeld reeds enkele jaren een intelligente parkeeroplossing. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen, weet het je te vertellen waar je auto geparkeerd staat. Hoe dat kan? Eerst bewoog je met een snelheid van 120 km/uur, vervolgens met 50, om daarna op een mogelijke parkeerplek tot stilstand te komen, waarna je met 5 km/uur verder ging. De combinatie van een mogelijke parkeerplek en de geconstateerde snelheidsveranderingen impliceren het complex event ‘Parkeren’. Gaat dat altijd goed? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, toen de dienst net geïntroduceerd was, werden bushaltes door Google Now ook geduid als parkeerplaatsen. Deze worden nu geduid als OV-bewegingen. Dit probleem is nu dus ondervangen.

Niet alleen sjoemelsoftware

Auto’s zitten vol met software. Dat is afgelopen jaar genoeg in het nieuws geweest. Schattingen gingen een paar jaar geleden al uit van 100 miljoen regels softwarecode in een reguliere personenauto. Een factor 40 van wat er in een, op het eerste oog toch veel geavanceerdere, JSF zit. Auto’s zitten dan ook vol met complex event processing. Een voorbeeld is het detecteren van een lekke band. Loopt de bandendruk in een periode van een kwartier terug van 2,4 naar 2,0 bar, dan wordt het event ‘VerliesVanBandenDruk’ gegenereerd. Een waarschuwingslampje kan gaan branden. Loopt de bandendruk in vijf seconden terug van 2,4 naar 1,1 bar, dan is er sprake van een heel ander event: ‘Klapband’. Waarschuwingslampjes om de automobilist te informeren zijn dan niet meer afdoende; de auto zal wellicht actief moeten ingrijpen om de situatie veilig te houden.

Logistieke potentie

Logistieke ketenprocessen zijn mijns inziens een perfecte kandidaat voor de toepassing van complex event processing. De mogelijkheden zijn legio. Denk bijvoorbeeld eens aan geavanceerde geofence-toepassingen, waarbij bewegingen van trucks op of naar een terrein en bewegingen van personeel en goederen in het warehouse actief worden gevolgd om zo proactief bij te kunnen sturen als er vertragingen dreigen te ontstaan. Of denk aan het analyseren van webtraffic. Het feit dat de status van een specifiek containernummer op specifieke tijden vanaf specifieke IP-adressen wordt opgevraagd, zou veel kunnen zeggen over de vervoerende partij en de bijbehorende achterlandmodaliteit.

Het goede nieuws is dat veel bedrijven zonder zich dat te realiseren al complex event technologie in huis hebben. CEP engines worden vaak meegeleverd met een enterprise service bus (ESB). Daarin is de afgelopen tien jaar massaal geïnvesteerd. Fast data is een nieuwe term in ESB-land, waarbij de ESB zorgt voor realtime bijsturing op basis van big data processing. Dat zijn oplossingen waarin event technologie één van de hoofdrollen speelt. Tevens zijn er diverse bruikbare open source alternatieven voorhanden.

Geen woorden, maar daden!

In bovenstaand betoog heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat complex event processing wat mij betreft een ondergewaardeerde techniek is met een grote potentie voor de logistiek. Allerbelangrijkst wat mij betreft is de aloude Rotterdamse lijfspreuk: ‘Geen woorden, maar daden!’ Oftewel: begin maar gewoon eens met complex event processing te experimenteren!

Over de auteur

Hans Moonen

Hans Moonen

Vice President Consulting Transport & Logistiek

Hans Moonen is sinds 2000 actief in (business) consultancy-rollen op het raakvlak van logistiek, procesverandering en ICT. In eerste instantie bij Enterprise software organisatie Baan (2000-2002), vervolgens aan de Erasmus Universiteit (2003-2008) en sinds 2009 bij CGI. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en is ...