Het gaat erom dat je informatiebeveiliging als cruciale randvoorwaarde inzet

Door de digitale transformatie van de overheid neemt de afhankelijkheid van technologie en data toe. En daarmee de kwetsbaarheid. Dat vraagt om een andere aanpak, waarin informatieveiligheid is ingebed in de organisatie, in de processen en systemen. “Eigenlijk gaat het om digitaal verantwoord besturen,” zegt Eelco Stofbergen thought leader cybersecurity bij CGI.

Stofbergen stelt dat de digitale transformatie van de overheid vraagt om een nieuwe aanpak van informatieveiligheid: “Niet meer, maar anders. Een aanpak die inspeelt op de essentie van deze transformatie. Namelijk dat digitalisering is doorgedrongen tot in de haarvaten van organisaties en de samenleving. Technologie is een randvoorwaarde geworden voor overheidsdienstverlening. Dat maakt dat we heel kwetsbaar zijn geworden voor cybercrime en andere vormen van cyberdreigingen. Dat betekent dat we informatieveiligheid vanaf het begin moeten meenemen in software, processen en werkwijzen. Het is als het maken van een auto: daarin moet je vanaf het begin remmen en airbags inbouwen, dat achteraf doen is lastig en vaak zelfs onmogelijk.”

Bron: iBestuur, april 2017