“Je gaat het pas zien als je het doorhebt,” zei een beroemde sportfilosoof ooit. Misschien is dat de reden dat ik de indruk kreeg dat de berichten over cybercrime en cybersecurity elkaar de afgelopen tijd wel in erg hoog tempo opvolgden. Saillant waren natuurlijk de nieuwsmeldingen over het hacken van politieke partijen in de VS, midden in een verkiezingstijd die toch al een historisch verloop lijkt te hebben. Waarbij een van de kandidaten al veel langer onder vuur ligt vanwege haar nogal onveilige gebruik van privé-email voor overheidszaken. Over de herkomst van de hacks wordt – uiteraard – getwist, hoewel er enthousiast gewezen wordt naar de al net zo enthousiast ontkennende Russen. Maar duidelijk is dat Amerikaanse politici maar beter niet al te lichtzinnig met hun digitale veiligheid om kunnen gaan.

Dichter bij huis ‘zag’ ik de verschijning van “Nederland digitaal droge voeten. De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity”, het adviesrapport dat onder auspiciën van PostNL-ceo Herna Verhagen tot stand kwam. Op 6 oktober overhandigde zij het aan minister-president Mark Rutte en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Een zeer relevant stuk met concrete aanbevelingen voor zowel de overheid, het bedrijfsleven als de mensen thuis. Het maakt opnieuw duidelijk dat cybersecurity essentieel is voor onze economie en maatschappij, en dat de toenemende risico's om forse investeringen vragen. Het is naar mijn mening ontzettend belangrijk dat Verhagen met dit advies komt. Het laat zien dat we – met elkaar – hard moeten werken om onze bedrijven en samenleving beter te beschermen tegen cyberincidenten.

Bron: Outsource Magazine