Nederland digitaal veilig!

CGI neemt voor de tweede keer op rij deel aan de jaarlijkse NAVO-oefening Cyber Coalition. Tijdens deze oefening bundelen militaire en civiele onderdelen uit verschillende NAVO landen hun krachten om binnen een militair scenario cyberaanvallen af te slaan. Het doel van deze oefening is om de samenwerking tussen de landen te bevorderen en de weerbaarheid in cybersecurity te verhogen. De oefening vindt plaats van 27 tot en met 30 november 2017 in het Defensie Cyber Expertise Centrum te Soesterberg.

NAVO-oefening

Tijdens deze NAVO-oefening worden diverse scenario’s  geoefend, waarbij Defensie slachtoffer is van cyberaanvallen. Verschillende onderdelen van Defensie, zoals het Defensie Cyber Commando, doen hieraan mee. Naast Nederland participeren 26 andere NAVO-landen en diverse bedrijven in deze oefening. Gezamenlijk dienen de verschillende partijen een aantal cyberaanvallen af te slaan en de ontstane crisissituatie op te lossen.

Test scenario’s

Door middel van scenario’s, bijvoorbeeld een geïnfecteerde server, worden zowel de technische analyse en verdediging alsook de procedures en besluitvorming geoefend. Een deel van de oefening wordt technisch ondersteund door een Cyber Range, een geavanceerd trainings- en testfaciliteit, waarin een operationeel bedrijfsnetwerk wordt gesimuleerd. Een aantal bedrijven waaronder CGI werkt samen met Defensie aan deze oefening. Medewerkers uit de verschillende bedrijven vormen samen een fictief IT-bedrijf dat wordt aangevallen. Samen proberen zij de aanval af te slaan. De nadruk van het oefenen ligt op de defensieve aspecten van cyber, waarbij onder andere Network Forensics, Windows Forensics, Mobile Forensics (Android), SCADA/ICS en malware analyses aanbod komen.

Samen werken aan veiligheid én weerbaarheid in een digitale wereld

In de steeds sneller digitaliserende samenleving is cyberweerbaarheid een must. Vandaar dat cybersecurity een van de focusgebieden is van CGI. Om de maatschappij goed te kunnen beschermen, is het van belang het bewustzijn van de risico’s te verhogen en te anticiperen op de bedreigingen. Het is voor CGI daarom belangrijk om mee te doen aan de NAVO-oefening ‘Cyber Coalition’. Tijdens deze exercitie delen bedrijven elkaars kennis van systemen en programma’s om samen sterker te staan. Alleen door samen te werken, ook over de landgrenzen heen is het mogelijk potentiële cyberrisico’s te analyseren en ons te wapenen tegen cybercrime.

Thoughtleader cybersecurity Eelco Stofbergen participeert in de oefening als algemeen directeur van het fictieve IT-bedrijf dat toeleverancier is van Defensie: “Voor de NAVO-oefening is het belangrijk dat marktpartijen mee doen, omdat Defensie in de realiteit ook opereert in een ecosysteem met partners. Alleen gezamenlijk is Nederland digitaal veilig te houden!”