two artificial intelligence experts view AI models on computer monitor

Tak jak orkiestra stanowi połączenie różnych talentów muzycznych, tak platformy AI w przyszłości będą integrowały różne podejścia do uczenia maszynowego. Zagrają jako modułowe komponenty kierowane przez ludzkich ekspertów - „dyrygentów". Przyszłość sztucznej inteligencji to orkiestra modeli, a nie solowe występy.

Fred Miskawi
Wiceprezes ds. usług konsultingowych

Przeczytaj blog

Sztuczna inteligencja nie zwolni. Szybki postęp w obszarze AI wymaga opracowania właściwej strategii - powtarzalnej, ciągłej i adaptacyjnej. Nasza metoda polega na eksperymentowaniu, uczeniu się oraz stosowaniu psychologii i empatii. Umożliwia nam to dostarczanie pragmatycznych i odpowiedzialnych innowacji AI.

Strategia AI i usługi doradcze

W miarę jak moc i zasięg sztucznej inteligencji przyspieszają od automatyzacji do tworzenia, my jako CGI zapewniamy najlepsze i aktualne praktyki oraz projekty dotyczące opracowywania zabezpieczeń, zasad (polityk, regulacji) i zarządzania, jak również modeli operacyjnych AI (AIOps). Modele AIOps dotyczą takich kwestii jak: etyka, zaufanie, transparentność, wyjaśnialność, uczciwość, brak uprzedzeń, dane/modele/pochodzenie, prywatność, bezpieczeństwo, przepisy, własność intelektualna i wielu innych. Oferujemy również zestaw frameworków dla Centrów Doskonałości AI.

Pomagamy projektowaniu, planowaniu i przyspieszeniu odpowiedzialnej podróży w kierunku AI z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Realizujemy to poprzez nasze portfolio usług doradczych, do których należą:

 

Strategia i roadmap dla AI

Nasze doświadczone, multidyscyplinarne zespoły konsultingowe wykorzystują metodologię Odpowiedzialnego Wykorzystywania AI oraz frameworki CGI, aby pomóc Ci w określeniu zasad przewodnich, potencjalnych zagrożeń i środków zaradczych, a także wymaganych podstaw technicznych, operacyjnych i zarządczych.

W zależności od tego, na jakim etapie jest rozwój AI w Twojej organizacji, oceniamy istniejące strategie, architektury i operacje oraz opracowujemy zalecenia. Takie zaangażowanie obejmuje zwykle 3 fazy w okresie od 6 do 12 tygodni:

  • Zbadanie obszaru i ocena sytuacji;
  • Określenie dążeń, strategii i blueprint’u;
  • Stworzenie roadmapy

Nasze podejście do opracowywania strategii to połączenie ankiet i kwestionariuszy online, wywiadów i, co najważniejsze, warsztatów współpracy - stacjonarnych lub wirtualnych. Wykorzystujemy szablony i narzędzia do określenia Twojej wizji, a następnie opracowujemy taktyczne podejście do wdrożenia najlepszych praktyk. Koncentrujemy się na ukierunkowanych przypadkach użycia sztucznej inteligencji, aby zapewnić szybki zwrot z inwestycji.

Ocena dojrzałości AI

Ocena dojrzałości jest integralną częścią naszego szerszego podejścia do rozwoju strategii AI, ale oferujemy ją również jako samodzielną usługę. Ocena ta pokazuje realny punkt wyjścia, którym jest Twoja obecna pozycja. Pełni też funkcję fundamentu pod budowę organizacji opartej na sztucznej inteligencji.

Korzystając z ponad 150 szczegółowych deklaracji zdolności, oceniamy obecny stan organizacji w trzech wymiarach (kierunek, modele operacyjne, wykonanie) oraz przekrojowy zakres „złotych wątków AI”. Wątki te obejmują: cel organizacyjny; ambicje; dostosowanie do interesariuszy; zarządzanie danymi i ich przepływ; przekucie danych w insighty, insighty w decyzje, a decyzji w zautomatyzowane działania; tworzenie treści generatywnych i własności intelektualnej; zabezpieczenia i etykę; politykę i zarządzanie; prywatność i bezpieczeństwo; uczciwość; transparentność; zrównoważony rozwój; regulacje i zgodność; koncentrację na wspólnych wartościach; technologię i platformy; zwinny sposób myślenia i praktyki.

Nasza cyfrowa platforma zwinności biznesowej i strategicznego dostosowania zarządza projektowaniem, dystrybucją, gromadzeniem i analizą oceny dojrzałości. Daje również klientom dostęp do wyników w postaci wykresów wizualnych i interaktywnych narzędzi w zakresie możliwości, wątków i wymiarów.

 

Operacje AI i usługi zarządzane

W przypadku bieżących operacji i usprawnień AI oferujemy:

  • Centrum Doskonałości AI (COE) – pomagamy Ci w tworzeniu, współprowadzeniu i obsłudze COE, w tym nadzorowanie polityki i zarządzania sztuczną inteligencją, portfela innowacyjnych przypadków użycia AI, modelu operacyjnego AI i nie tylko.
  • Zarządzane usługi i operacje AI – zapewniamy pełne wsparcie w obszarze usług zarządzanych (DataOps + AIOps + CloudOps) dla opartych na AI rozwiązań w zakresie wyczucia, podejmowania decyzji i działań. Ponadto usługa ta zarządza i stale udoskonala Twoje zarządzanie danymi i ich źródła, modele AI, modele decyzyjne, automatyzacje i rozwiązania.

 

Poznaj wartość nieustrukturyzowanych danych dzięki CGI PulseAI

CGI PulseAI to platforma hiper-automatyzacji, konwersacyjnej sztucznej inteligencji i silnika decyzyjnego, która umożliwia klientom stymulowanie wzrostu i wydajności poprzez odblokowanie wartości danych przedsiębiorstwa i procesów biznesowych.