Primary tabs

Odpowiedzialność korporacyjna to jedna z naszych 6 podstawowych wartości, co czyni ją częścią naszego modelu biznesowego. Odpowiedzialność korporacyjna to jedna z naszych 6 podstawowych wartości. Staramy się stworzyć jak najlepszą przyszłość dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy. Dążymy także do tego, by nasza firma była częścią czegoś większego – chcemy, by nasza historia i doświadczenie pomagały w rozwoju społeczeństwa i zrównoważonego klimatu

Aby tworzyć środowisko, w którym chętnie współpracujemy, a jako właściciele przyczyniamy się do wzrostu firmy, z której możemy być dumni.

Marzenie CGI

Nasza firma to nie tylko stabilność oraz rozwój – staramy się tworzyć biznes z korzyścią dla wszystkich naszych grup interesariuszy Nasza wewnętrzna konstytucja - Management Foundation wymaga i umożliwia wzięcie odpowiedzialności za podjęte decyzje na wszystkich poziomach. W zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, nie tylko pracujemy blisko z naszymi klientami (w ramach proximity-model), ale wspieramy także zaangażowanie oraz promujemy ciągły rozwój społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy.

W każdym naszym biurze obowiązują najwyższe standardy – dobre praktyki, etyka działań, ład korporacyjny to podstawowe zasady towarzyszące każdemu naszemu pracownikowi. Oczekujemy tego również od naszych podwykonawców i dostawców

Careers at CGI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

Zawsze upewniamy się, że umowy z naszymi dostawcami są zgodne z wytycznymi oraz wyznawanymi przez nas wartościami.. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dystrybucji jest kluczem do zapewnienia wartości dodanej naszym klientom, pracownikom oraz akcjonariuszom. Odpowiedzialna polityka wyszukiwania pozwala obniżyć koszty, zmniejszyć ryzyko związane z regulacjami środowiskowymi i społecznymi oraz wesprzeć rozwój biznesu.

To arbeidere som tar hverande i hendene i en fabrikk

ODPOWIEDZIALNE PARTNERSTWO

Zawsze dążymy do odpowiedzialnego partnerstwa. Zawsze dążymy do odpowiedzialnego partnerstwa, a nasi dostawcy dbają o najwyższą jakość i niezawodność. Ciągłość wśród kontaktów z podwykonawcami jest niezbędna do wytworzenia poufnej relacji biznesowej. Dodatkowo, poza zarządzaniem ryzykiem, pomagamy naszym partnerom biznesowym oraz dostawcom budować podstawę zrównoważonego rozwoju.

Työntekijät

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM OŚCIĄGNĄĆ SUKCES

Przedsiębiorstwa oraz władze publiczne stoją przed wieloma wyzwaniami – zmieniające się przepisy dotyczące ochrony środowiska, dobrych praktyk oraz opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych. Nasze rozwiązania uwzględniają nie tylko aspekty związane ze środowiskiem – dążymy do tego, by nasz model biznesowy stanowił także wzorcowe świadectwo jakości usług, utrzymania budżetów oraz poprawę satysfakcji naszych klientów.