Renewables Management System

Media center

System Zarządzania Odnawialnymi Źródłami Energii (RMS) od CGI oferuje rozwiązania dla managerów, właścicieli oraz zespołów. Pomaga im w monitorowaniu, obsłudze i zwiększaniu wydajności zasobów naturalnych. Monitoruj swoje portfolio w aplikacji na iOS, Androida lub online.

CGI’s Renewables Management System (RMS) delivers solutions to help plant managers, owners and teams to monitor, operate and boost the performance of renewable assets.