Wojciech ostatnio pełnił funkcje Członka Management Committee, Dyrektora odpowiedzianego za strategię, rozwój biznesu, marketing i komunikację w Baker McKenzie Polska. Wcześniej był Dyrektorem Biura Strategii w Pekao S.A. odpowiedzialnym za projekty strategiczne i partnerstwa strategiczne.

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniewrsytecie w Sztockholmie (MSc) oraz Uniwersytecie Warszawskim (MBA).

Wojciech zrealizował ponad 50 projektów i programów w takich sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, mediowym, telekomunikacyjnym, farmacji, sektorze paliwowym i energetycznym. Pracował przy projektach wdrożeniowych, fuzjach, przejęciach. Posiada doświadczenie w optymalizacji procesów i zarządzaniu innowacjami.

Posiada duże doświadczenie w biznesie oparte na praktyce - w swojej karierze pracował jako konsultant, dostawca rozwiązań oraz jako klient. Prowadził procesy biznesowe od strony dostawcy jak i zarżał relacjami z dostawcami na każdym etapie.