Banki detaliczne przyspieszają cyfryzację, aby sprostać bezprecedensowym wymaganiom klientów

Tegoroczne wyniki badań mówią, że banki detaliczne są coraz bardziej zaawansowane w transformacji cyfrowej –35% kadry zarządzającej twierdzi, że ich strategia cyfrowa przynosi rezultaty (w porównaniu do 27% w roku ubiegłym). Jednak mimo tych osiągnięć liderzy cyfrowi muszą stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami kulturowymi, a także ograniczeniom wynikającym z dotychczasowej infrastruktury.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z naszych rozmów z kadrą zarządzającą banków detalicznych w 2021 roku. Możesz także pobrać plik PDF, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

Najważniejsze trendy i priorytety w bankowości detalicznej

Główne trendy
  1. Coraz częstsze korzystanie z technologii cyfrowych jako głównego kanału obsługi klienta
  2. Cyfrowa transformacja wymaga obciążenia dotychczasowej infrastruktury bankowej
  3. Rosnące zagrożenie cyberprzestępczością i innymi przestępstwami finansowymi
Najlepsi specjaliści biznesowi
  1. Poprawa kompleksowej obsługi klienta
  2. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w zakresie obsługi klienta
  3. Ochrona banku i klientów przed ryzykiem regulacyjnym i przestępstwami finansowymi
Główne priorytety IT
  1. Transformacja cyfrowa skierowana na klienta
  2. Automatyzacja procesów biznesowych
  3. Dostosowanie możliwości IT do potrzeb biznesu

 

64%
twierdzi, że ich łańcuch dostaw IT nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na potrzeby biznesowe
44%
twierdzi, że zwiększają budżet na nowe aplikacje i infrastrukturę
36%
ocenia stopień, w jakim starsze systemy stanowią wyzwanie dla ich strategii cyfryzacji, jako wysoki.

Wśród 35% kadry kierowniczej banków detalicznych, która deklaruje, że osiąga wyniki w zakresie strategii cyfrowych, pojawiają się pewne wspólne cechy. Poniższa tabela porównuje odpowiedzi na pytania tych cyfrowych liderów z odpowiedziami kadry kierowniczej, której organizacje dopiero budują lub wdrażają strategie cyfrowe. Dowiedz się więcej o cechach liderów cyfrowych.

Wspólne cechy liderów cyfrowych

Kadra kierownicza osiągająca wyniki dzięki strategiom cyfrowym

Kadra kierownicza budująca lub wprowadzająca strategie cyfrowe

Współpracują efektywniej 67% 26%
Lepiej radzą sobie z wprowadzaniem odpowiednich innowacji 44% 32%
Lepiej radzą sobie z dopasowaniem specjalistów IT i biznesu 65% 56%
Częściej mają bardzo* zwinny łańcuch dostaw IT 31% 21%
Częściej korzystają z usług zarządzanych i partnerów 92% 77%
Częściej korzystają z bezpiecznego środowiska informatycznego 75% 63%
Zdecydowanie uważają, że zrównoważone podejście do środowiska jest kluczowe w tworzeniu wartości dla klientów 69% 44%

* 8-10 w skali 1-10, gdzie 10 oznacza wysoki poziom

-- IMAGE GOES BELOW --

Banking executives

-- IMAGE GOES ABOVE --

CGI Voice of Our Clients – Bankowość detaliczna