Fairfax, Wirginia, maj 18, 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ogłosiło, że na początku tego roku zostało wybrane przez stan Michigan do przeprowadzenia transformacji SIGMA (Statewide Integrated Governmental Management Applications), systemu gospodarowania zasobami stanowych przedsiębiorstw (ERP). CGI będzie nadal rozszerzać funkcjonalność SIGMA o możliwości CGI Advantage, zintegrowanej platformy ERP, zaprojektowanej z myślą o urządzeniach mobilnych i hostowanej w CGI Advantage Cloud. Zgodnie z umową, platforma SIGMA zostanie przekształcona w intuicyjny interfejs użytkownika. Zostaną wprowadzone zaawansowane analizy, aby ułatwić podejmowanie decyzji w oparciu o dostarczone dane.

„Współpracując z naszymi zaufanymi i doświadczonymi partnerami z CGI, nieustannie rozwijamy SIGMA jako czynnik wspierający transformację rządu i długoterminowych oszczędności dla stanu” - powiedziała Ruth Schwartz ze stanu Michigan. „Oprócz zapewnienia wysoce efektywnej platformy z CGI Advantage, kompleksowa wiedza CGI na temat sektora publicznego wspiera innowacje i współpracę z klientami”.

Rozwiązanie CGI Advantage zostało stworzone z myślą o złożonych wymaganiach rządowych, zmniejszając ryzyko i całkowity koszt utrzymania. Rozwiązanie SIGMA zostało wdrożone we współpracy z CGI w celu wyeliminowania złożonych i odmiennych systemów poprzez zapewnienie ujednoliconego, kompleksowego rozwiązania do księgowości, sprawozdawczości finansowej, zamówień, budżetowania wyników, alokacji kosztów, zarządzania długiem technologicznym, zarządzania aktywami i zapasami finansowymi, a także do pomiaru czasu urlopów pracowników oraz dystrybucji pracy. Rozwiązanie zastąpiło ponad 60 przestarzałych systemów, w tym kilka 25-letnich systemów ogólnokrajowych i wiele innych obsługujących poszczególne agencje stanu.

SIGMA jest dziś używana przez prawie 50 000 pracowników publicznych oraz 200 000 sprzedawców i odbiorców, którzy współpracują z państwem. Miesięcznie SIGMA realizuje ponad 600 000 terminowych płatności o łącznej wartości ponad 5,2 miliarda dolarów.

„Nasze partnerstwo ze stanem Michigan w dalszym ciągu wzmacnia system, który zapewnia bezprecedensowy poziom przejrzystości i odpowiedzialności za operacje biznesowe w stanie” - powiedział Tim Hurlebaus, prezes CGI ds. operacji handlowych i rządowych w Stanach Zjednoczonych. „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwijającą się cyfrową transformację systemów budżetowania, finansów i zamówień stanu Michigan, wspierając rząd XXI wieku, który jest zorientowany na obywatela”.

O CGI:

Założona w 1976 roku, CGI jest jedną z największych niezależnych firm świadczących usługi doradztwa biznesowego i informatycznego na świecie. Mając 77 000 konsultantów i innych specjalistów na całym świecie, CGI zapewnia kompleksowe portfolio możliwości, od strategicznego doradztwa informatycznego i biznesowego po integrację systemów, zarządzane usługi IT i procesów biznesowych oraz rozwiązania w zakresie własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami za pośrednictwem lokalnego modelu relacji uzupełnionego o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom cyfrowo przekształcić ich organizacje i przyspieszyć wyniki. Przychody CGI Fiscal 2020 wyniosły 12,16 miliarda CAD, a akcje CGI są notowane na giełdach TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na cgi.com.

Więcej informacji:

Investors
Maher Yaghi
Vice-President, Investor Relations
maher.yaghi@cgi.com
+1 514-415-3651

Media
Alison Hallett
Vice-President, U.S. Communications
alison.hallett@cgi.com
+1 703-267-5915