Warszawa, Polska, luty 6, 2023

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) zaprojektuje, zbuduje, wdroży i obejmie opieką serwisową przełomowy dla krajowego rynku energii projekt – Centralny System Informacji Rynku Energii, realizowany na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). PSE zarządzają systemem przesyłowym energii elektrycznej oraz są Operatorem Informacji Rynku Energii.

CGI members

Scentralizowany system IT będzie zbierał i zarządzał danymi ze wszystkich miejsc konsumpcji energii elektrycznej w Polsce, dzięki czemu uprości i polepszy wymianę informacji na krajowym detalicznym rynku sprzedaży energii elektrycznej. System zapewni szereg benefitów dla procesów realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a także dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całego sektora sprzedaży energii. Wartość kontraktu to 314 307 562,21 zł.

Dzięki centralizacji i automatyzacji zarządzania danymi pomiarowymi energii w Polsce, nowy system zoptymalizuje dostęp do danych energetycznych, a także przyspieszy transformację łańcucha wartości energii i rozwój nowych usług. Ponadto ujednolici procesy i standardy rynku detalicznego energii elektrycznej w całym kraju. Zmniejszy to liczbę systemów utrzymywanych lokalnie przez dystrybutorów i dostawców energii, co z kolei jeszcze bardziej usprawni i przyspieszy procesy na detalicznym rynku energii.

- CSIRE usprawni dostęp do danych pomiarowych, umożliwi konsumentom korzystanie z energii w sposób zrównoważony oraz uprości procedury, takie jak na przykład zmiana dostawcy. System pozytywnie wpłynie na konkurencyjność wśród uczestników polskiego rynku energii i wesprze rozwój innowacyjnych usług w sektorze – mówi Tomasz Sikorski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

CGI Poland Team

CGI od kilkudziesięciu lat pracuje dla sektora energetycznego na całym świecie. W projekcie dla PSE CGI wykorzysta lokalne i globalne kompetencje. Central Market Solutions (CMS), czyli opracowany na bazie know-how firmy system zarządza wymianą danych pomiędzy uczestnikami rynku energii i jest przygotowany na wymagania, związane z raportowaniem ESG. Synchronizując dane, procesy i systemy CMS spełnia kluczowe wymagania wynikające z nowych przepisów dotyczących energii i zmieniających się wymagań sektora energetycznego. Pomoże to również PSE w zaspokojeniu własnych potrzeb biznesowych w zakresie przetwarzania, ochrony i bezpieczeństwa danych.

- Sektor energetyczny stał się ważny nie tylko z perspektywy zaspokojenia potrzeb konsumentów, ale przede wszystkim wyzwań geopolitycznych. Przyspieszenie transformacji energetycznej i przejście na bardziej zrównoważone źródła energii odpowiada na wyzwania i napędza wzrost gospodarczy – mówi Bartłomiej Nieścierowicz, Business Unit Leader na Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię w CGI. Cieszymy się, że będziemy Partnerem Polski w tym przełomowym projekcie, który pomoże zrewolucjonizować sektor energetyczny w przyszłości. CGI z powodzeniem wdrożyło rozwiązania podobne do CSIRE w 10 krajach i na 14 rynkach regulowanych, w tym rynkach energii elektrycznej, wody i gazu.

CGI działa w sektorze energetycznym od kilkudziesięciu lat, dostarczając kompleksowe usługi i innowacyjne rozwiązania w zakresie własności intelektualnej, aby pomóc firmom energetycznym stać się organizacjami cyfrowymi zorientowanymi na klienta. Dzięki doświadczeniu w sektorze energetycznym, systemom, bezpieczeństwu i wiedzy w obszarach ESG, CGI pomaga klientom radzić sobie ze zmianami i rozwijać biznes. Aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniu energetycznym CGI, odwiedź stronę cgi.com/energy-utilities.

O CGI

CGI to jedna z największych na świecie, niezależnych firm, świadczących usługi doradztwa biznesowego i informatycznego na świecie. Została założona w Kanadzie w 1976 roku. Jest globalnym liderem rozwiązań IT w takich sektorach jak bankowy, komunikacyjny, publiczny, farmacji i biotechnologii, ubezpieczeniowy, energetyczny, produkcyjny, transportowy oraz sprzedaży detalicznej i obsłudze.

Zatrudniając 90 000 konsultantów i profesjonalistów na całym świecie, CGI świadczy kompleksowe usługi – od strategicznego doradztwa informatycznego i biznesowego, przez integrację systemów i zarządzanie usługami IT, aż po rozwiązania z obszaru własności intelektualnej.

Główne doświadczenie na rynku polskim obejmuje strategie IT, dopasowanie IT do biznesu, zarządzanie procesami biznesowymi i aplikacjami, zarządzanie zmianą organizacji, architekturę IT, prowadzenie biura projektów oraz zarządzanie kosztami IT. CGI w Polsce posiada bogate doświadczenie w rozwiązaniach biznesowych end-to-end dla danych sektorów. Polscy specjaliści w CGI łączą znajomość polskiego rynku oraz międzynarodowe doświadczenie. Dzięki temu są w stanie dostarczać usługi end-to-end z zakresu doradztwa, integracji systemów, outsourcingu jak i rozwiązań specyficznych dla danego sektora, korzystając z globalnego know-how i uwzględniając specyfikę lokalnego rynku. Przychody CGI w roku fiskalnym 2022 osiągnęły poziom 12,87 mld USD.

Więcej informacji na: www.cgi.com

Oświadczenia zawarte w materiale prasowym stanowią informacje na przyszłość

Stwierdzenia dotyczące przyszłości lub informacje dotyczące przyszłości opierają się na bieżących oczekiwaniach kierownictwa w momencie, gdy te stwierdzenia zostały pierwotnie złożone lub w momencie, gdy informacje zostały pierwotnie przekazane. Rzeczywiste wyniki mogą zatem znacznie różnić się od oczekiwań wyrażonych przez kierownictwo. Więcej informacji: https://www.cgi.com/en/legal-restrictions

Investors

Kevin Linder
Senior Vice-President, Investor Relations
 kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Media

Rafał Cholewczyński
Director, Marketing and Communications Poland Lithuania Latvia and Estonia
 rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300