Styczeń 2, 2022

W grudniu 2021 roku zakończyło się sukcesem testowanie Fingrid Datahub, scentralizowanego systemu wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej. Ćwiczenie to, przeprowadzone w ścisłej współpracy z uczestnikami, wykazało gotowość obu stron – Fingrid i CGI – do uruchomienia całego systemu 21 lutego 2022 roku.

Ćwiczenie to było kontynuacją prób produkcyjnych przeprowadzonych latem i jesienią, zostało również wykonane w celu zapewnienia, że branża jest przygotowana do wdrożenia i przeniesienia swoich procesów do Datahub bez poważnych zakłóceń.

W trakcie ćwiczenia dokonano symulacji wystarczającej liczby zdarzeń, aby zapewnić ciągłość działania. Operatorzy sieci dystrybucyjnych dostarczali dane pomiarowe w pełnym zakresie za pośrednictwem interfejsu B2B Datahub w ograniczonym czasie, podczas gdy sprzedawcy energii elektrycznej pobierali dane pomiarowe przekazywane przez Datahub z ich własnej kolejki komunikatów, bezpośrednio lub za pomocą słowa kluczowego wyszukiwania danych pomiarowych. Procesy Datahub działały prawidłowo, a zadanie osiągnęło wyznaczone cele. Znaleziono kilka nowych błędów operacyjnych, które szybko zostały usunięte.

Dział wsparcia Datahub podczas tej próbnej akcji otrzymał około 600 zgłoszeń serwisowych, był również w stanie szybko na nie odpowiedzieć. Jednym z obszarów wymagających poprawy było wyjaśnienie kanałów komunikacji pomiędzy Datahub a uczestnikami z branży.

„Na podstawie informacji zwrotnych od branży wiemy, że próbne uruchomienie zakończyło się ogólnym sukcesem, i możemy śmiało zmierzać w kierunku wdrożenia Datahub w lutym 2022 roku”, – mówi Pasi Aho, dyrektor Fingrid Datahub.

Projekt rozpoczął się trzy lata temu. W lipcu 2018 roku CGI zostało wybrane do zaprojektowania, rozwoju i wsparcia Datahub, systemu wymiany informacji o energii elektrycznej nowej generacji dla Fingrid Datahub Oy. Datahub przechowuje informacje o 3,8 mln punktów poboru energii elektrycznej w Finlandii. Około 80 sprzedawców energii elektrycznej i ponad 80 firm zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi wykorzystuje jego dane do obsługi użytkowników energii elektrycznej. W kwietniu 2015 roku Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia Finlandii zwróciło się do Fingrid z prośbą o uruchomienie projektu.

Fingrid Datahub Oy jest spółką zależną, będącą w całości własnością Fingrid Oyj, utworzoną w celu zarządzania działalnością operacyjną związaną z Datahub.