Government

Resource center

Jako że zmiany klimatyczne przyczyniają się do większej częstotliwości występowania i dotkliwości zjawisk pogodowych, pomagamy naszym klientom z całego świata wykorzystywać technologie i dane aby mogli skutecznie przewidywać, zapobiegać oraz usuwać następstwa klęsk żywiołowych. Posiadamy rozwiązania niosące pomoc w trakcie...