CGI Voice of Our Clients

Resource center

Każdego roku dzielimy się informacjami na temat trendów pojawiających się w sektorach, które są obsługiwane przez CGI. Jest to wiedza pochodząca z całego świata, oparta na rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za rozwój firm. Globalne doświadczenie we wdrażaniu projektów i silne...

Our report demonstrates clients’ evolving business and IT priorities in the midst of the pandemic, and the rapid action they have taken to overcome challenges and continue to create value for their customers and citizens.