Konsultant CGI z 10-letnim doświadczeniem. W CGI pracuje jako starszy analityk projektów w jednostce Enterprise Asset Management. Nurija posiada doskonałe umiejętności w zakresie inżynierii projektowania technicznego i jest doświadczonym kierownikiem projektów. Pracowała przy wielu realizacjach dla sektora produkcyjnego i energetycznego w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Zachodniej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami przedsiębiorstw, zarządzaniu danymi oraz systemami zarządzania dużymi projektami. Nurija jest autorką kilku publikacji dotyczących praktycznego zastosowania mechaniki kwantowej i molekularnej do badań elektronicznych związków organicznych i spektroskopii.