Annette Trenz

Annette Trenz

Vice-President, Global Industry Lead, Manufacturing

Kilka miesięcy temu podzieliłem się z Wami fundamentalnym dylematem, przed którym stoją producenci w wyniku pandemii COVID-19: „Czy powinienem nadal koncentrować się na krótkoterminowych działaniach w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów, lub na budowaniu odporności mojej organizacji by lepiej dostosować się do zmian?” Argumentowałem, że odpowiedź nie leży w wyborze między jednym a drugim, ale w znalezieniu właściwej równowagi między nimi.

Od tego czasu miałem okazję rozmawiać z wieloma naszymi klientami odpowiedzialnymi za produkcję w różnych sektorach i regionach geograficznych, na które pandemia wpłynęła w różny sposób. Te rozmowy potwierdziły moje wcześniejsze „pięć rekomendacji” dotyczących tego, jak producenci mogą zrównoważyć wydajność i wytrwałość w czasie COVID-19.

Jedną z kluczowych rekomendacji jest kierowanie się danymi i wykorzystywanie ich do zwiększania wartości. Podczas gdy producenci rozpoczęli tę podróż przed COVID, pandemia zmusiła ich do przyspieszenia ich wysiłków. Na przykład, aby zoptymalizować procesy i uzyskać większą wartość z danych, jeden z pięciu największych producentów samochodów na świecie przyspiesza swoją inicjatywę zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w całym przedsiębiorstwie.

Oczywiste jest również, że przyszłość produkcji będzie napędzana przez ekosystem, aby wspierać wzrost poprzez innowacje. Inicjatywa Grupy Michelin „Better Driving Community” mająca na celu zbudowanie inteligentnego ekosystemu mobilności, który wykorzystuje dane, aby zapewnić bezpieczniejszą jazdę, jest imponującym przykładem. Producenci podejmują również nieunikniony krok w kierunku produkcji w chmurze, by połączyć swoje wewnętrzne i zewnętrzne ekosystemy, aby między innymi usprawnić współpracę i usprawnić procesy. Przyjęcie nastawienia ekosystemowego i połączenie sił z nowymi partnerami jest również ściśle powiązane z przejściem na strategię wzrostu opartą na usługach.

Zasugerowałem również stworzenie bardziej elastycznego i odpornego łańcucha dostaw IT. Producenci dążą do osiągnięcia tego celu poprzez harmonizację technologii i usług z wykorzystaniem technologii chmury i inteligentnych usług zarządzanych. Przykładem są wysiłki CAE na rzecz optymalizacji wydajności i ewolucji aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym, w tym wdrażanie Oracle ERP Cloud.

Jednym z trzech największych wyzwań dla właścicieli IT w branżach produkcyjnych jest stymulowanie modernizacji aplikacji i infrastruktury IT. W wywiadach z klientami po pandemii ranking ważności wzrósł o blisko 20%. Producenci, którzy przetrwali kryzys stosunkowo dobrze, zrobili to, ponieważ postawili na sprawność biznesową jeszcze przed wybuchem globalnej pandemii.

Praktyczne spostrzeżenia o inwestycjach i strategiach

Prawie wszyscy producenci mają wdrożoną strategię transformacji cyfrowej, ale tylko nieliczni osiągają wyniki z tych strategii cyfrowych na poziomie przedsiębiorstwa. Nadal dominują pomysły na to, jakie usługi dostarczać klientom, aby zbliżyć się do nich (od B2B2C do B2C), jak wykorzystać moc technologii do optymalizacji i jak zaadresować elastyczność biznesową. To trudne pytania, które są unikalne dla każdego klienta, jego indywidualnej sytuacji i branży. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do odpowiedzi na wielkie pytanie: "Jak mam to zrobić?"

Z mojego doświadczenia wynika, że spostrzeżenia z naszego programu Voice of Our Clients stanowią cenny przegląd dla producentów – oparty na faktach, a nie szumie – aby odpowiedzieć na to pytanie. W ramach programu zbieramy i udostępniamy najważniejsze trendy branżowe oraz priorytety biznesowe i informatyczne w naszej globalnej bazie klientów produkcyjnych, a także w powiązanych branżach. Dzielimy się również wiodącymi praktykami z branży. Jako producent, te spostrzeżenia pozwalają Ci zastanowić się, na jakim etapie jesteś w swojej podróży i czy robisz wystarczająco dużo, aby stać się bardziej elastycznym, aby przewodzić w erze cyfrowej.

Zapewnienie globalnej anteny dla najlepszych praktyk branżowych

Jako przedsiębiorcy, producenci muszą stawiać sobie wyzwania z najlepszymi. Dla wielu klientów możliwość odpowiedzi na pytanie „co robią moi rówieśnicy?” jest bezcenne. Program Voice of our Clients dostarcza danych porównawczych wśród innych partnerów oraz w różnych branżach i lokalizacjach geograficznych na przeróżne tematy. W szczególności informacja o tym, co liderzy cyfrowi robią inaczej, może zmienić zasady gry.

Każdego roku przeprowadzamy wywiady z coraz większą liczbą dyrektorów zarządzających, kierownictwem wyższego szczebla biznesowego i informatycznego w różnych sektorach produkcyjnych, branżach i lokalizacjach geograficznych, pogłębiając tym samym zakres i głębię tych spostrzeżeń. Nie wahaj się ze mną skontaktować, aby dowiedzieć się, jak nasze spostrzeżenia z branży produkcyjnej mogą pomóc w budowaniu większej wartości w Twojej organizacji. Wypatruj więcej informacji na temat programu Głos naszych klientów 2021.

O tym autorze

Annette Trenz

Annette Trenz

Vice-President, Global Industry Lead, Manufacturing

Annette Trenz is responsible for the strategic design, development and direction of CGI’s global manufacturing portfolio. In this role, she supports client relationship development, drives executive discussions to share industry thought leadership, and engages with senior client executives to accelerate CGI business units’ growth plans. ...