Primary tabs

Kasmet visame pasaulyje CGI vadovai susitinka su verslo ir IT vadovais ir klausia apie jų verslo ir IT prioritetus, IT kaštus, biudžetus investicijų planus. 2020 metais mes atlikome 175 interviu su savo klientias, jų įmonių vadovais arba sprendimų priimančiais asmenimis iš gamtinių išteklių, viešojo ir privataus sektorių. Visi jie pabrėžė savo siekį tapti skaitmenine organizacija ir atitikti savo klientų lūkesčius. Mes atlikome šiuos interviu tiek prieš, tiek po Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtos pasaulinės pandemijos. Todėl šiais metais mes pateikiame įžvalgas, kurios atspindi šį laikotarpį. Kviečiame susipažinti su šių įžvalgų santrauka.

Vis dar dominuos siekis atitikti klientų lūkesčius

Kaip ir anksčiau 2020 metais siekis tapti skaitmenine organizacija ir atitikti klientų lūkesčius yra dominuojanti verslo sektoriaus tendencija. Skaimenizavimas siekiant integruoti duomenis yra antra naudingiausia organizacijai tendencija, kuriai iš paskos seka kibernetinis saugumas. Siekis didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas yra nauja tendencija, aplenkusi transformaciją iš orientuotos į produktą į orientuotą į klientą organizaciją

2020 m. labiausiai dominuojančios pagal naudingumą tendencijos

  1. Tapti skaitmenine organizacija ir atitikti klientų lūkesčius
  2. Skaitmenizavimas siekant integruoti duomenis
  3. Kibernetinis saugumas
  4. Didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas
  5. Transformacija iš orientuotos į produktą į orientuotą į klientą organizaciją

 

Po pandemijos stebimos įmonių tendencijos didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas

Lygindami interviu su klientais prieš ir po to, kai PSO 2020 m. kovo 11 d. paskelbė pasaulinę pandemiją, atkreipėme dėmesį kad poreikis investuoti į naujus produktus ir paslaugas padidėjo (+21%), o atitikties reguliavimo ir tvarumo poreikis atvirkščiai sumažėjo (-7%).

Skaitmeninių strategijų rezultatai dar prasti

Šiais metais 97% apklaustų sprendimų priimančių asmenų gamybos verslo sektoriuje atsakė, kad turi tam tikros formos skaitmeninę strategiją, tai yra 5% daugiau nei 2019 metais,  tačiau tik 13% atsakiusiųjų pažymėjo, kad šios strategijos pasiteisina ir atneša rezultatą. 43% iš tu, kurie atsakė turįs skaitmeninę strategiją, pažymėjo, kad jų strategija yra visos įmonės mastu, tačiau tik 22% iš jų pripažino, kad ši visos organizacijos strategija turi sąsajų su jų išorine ekosistema.

Keli vadovai atsakė, kad turi judrius skaitmeninius verslo modelius

Šiemet 14% apklaustų vadovų pažymėjo, kad jų verslo modelis pasižymi aukštu judumu (įvertino 8 iš 10 aukščiausių balų), palyginus su 2019 metais, tai 4 balais daugiau.

Susidomėjimas didelio masto IT valdomosiomis paslaugomis kasmet vis auga

Šiemet mes paprašėme gamybos sektoriaus vadovų atsakyti, kodėl jie naudoja IT valdomąsias paslaugas ir kaip jie planuoja juos panaudoti. Buvo nurodytos šios pagrindinės IT valdomųjų paslaugų naudojimo priežastys: išlaidų mažinimas ir geresnė kontrolė.

% planuoja pradėti naudotis didelio masto IT valdomosiomis paslaugomis per artimiausius 3 metus:
49% 2020
40% 2019

Klientų verslo ir IT vadovų pasitenkinimo palyginimas vertinant jų IT organizacija

2020 CGI Client Global Insights for Manufacturing

 pateikiami 3 iš galimų 10 veiksnių vertinant juos balais nuo 1 iki 10 (10 – aukščiausias balas).

Jau trečius metus verslo ir IT vadovai įvertino pasitenkinimą jų IT organizacijomis vertindami ją pagal 10 veiksnių, būdingų pasaulinės klasės IT organizacijai. Daugelį veiksnių verslo vadovai įvertino žemiau nei vertino IT vadovai. Duomenų privatumo ir saugios IT infrastruktūros užtikrinimas įvertinti aukščiausiai  7.8 balų.

Daugiau apie įžvalgas iš 2020 metų pasaulinio CGI klientų tyrimo.

Daugiau apie CGI patirtį ir sprendimus gamybos sektoriuje.

Pasitarkite su CGI ekspertu

Jeigu norite pasitarti su tam tikro verslo sektoriaus ekspertu ir norite sužinoti daugiau apie mūsų tyrimo rezultatus, naujausias verslo ir  technologijų tendencijas, susisiekite su mumis.