Kasmet visame pasaulyje CGI vadovai susitinka su verslo ir IT vadovais bei klausia jų apie verslo, IT prioritetus, IT kaštus, biudžetus, investicijų planus. 2020 metais  atlikome 175 interviu su savo klientais: įmonių vadovais arba sprendimus priimančiais asmenimis iš gamybos sektoriaus. Visi jie pabrėžė siekį tapti skaitmenine organizacija bei atitikti klientų lūkesčius. Mes atlikome interviu tiek prieš, tiek besibaigiant pasaulinei pandemijai, todėl šiais metais kviečiame susipažinti su šį laikotarpį atspindinčių įžvalgų santrauka.

Vis dar dominuos siekis atitikti klientų lūkesčius

Kaip ir anksčiau, 2020 metais įmonės siekia tapti skaitmeninėmis organizacijomis ir visapusiškai atitikti klientų lūkesčius. Skaitmenizavimas siekiant integruoti duomenis bei kibernetinis saugumas taip pat yra labai svarbios kryptys. Siekis didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas yra nauja tendencija, aplenkusi siekį transformuotis iš organizacijos orientuotos į produktą į organizaciją, kuri orientuota į klientą. 

2020 m. labiausiai dominuojančios pagal naudingumą tendencijos

  1. Tapti skaitmenine organizacija ir atitikti klientų lūkesčius
  2. Skaitmenizavimas siekant integruoti duomenis
  3. Kibernetinis saugumas
  4. Didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas
  5. Transformacija iš organizacijos, orientuotos į produktą į organizaciją, kuri  orientuota į klientą

 

Pandemijai prasidėjus pastebimas įmonių polinkis didinti investicijas į naujus produktus ir paslaugas

Lygindami interviu su klientais prieš ir po to, kai PSO 2020 m. kovo 11 d. paskelbė pasaulinę pandemiją, atkreipėme dėmesį, kad poreikis investuoti į naujus produktus ir paslaugas padidėjo (+21%), o atitikties reguliavimo ir tvarumo poreikis atvirkščiai - sumažėjo (-7%).

Skaitmeninių strategijų rezultatai dar prasti

Šiais metais 97% apklaustų sprendimus priimančių asmenų gamybos verslo sektoriuje atsakė, kad turi tam tikros formos skaitmeninę strategiją,  ir tai yra 5% daugiau nei 2019 metais,  tačiau tik 13% atsakiusiųjų pažymėjo, kad šios strategijos pasiteisina ir atneša rezultatą. 43% iš turinčiųjų skaitmeninę strategiją, pažymėjo, kad jų strategija yra taikoma visos įmonės mastu, tačiau tik 22% iš jų pripažino, kad bendra organizacijos strategija turi sąsajų su išorine ekosistema.

Keli vadovai atsakė, kad turi judrius skaitmeninius verslo modelius

Šiemet 14% apklaustų vadovų pažymėjo, kad jų verslo modelis pasižymi aukštu judumu (įvertino 8 iš 10 aukščiausių balų), palyginus su 2019 metais - tai 4 balais daugiau.

Susidomėjimas didelio masto IT valdomosiomis paslaugomis kasmet vis auga

Šiemet mes paprašėme gamybos sektoriaus vadovų atsakyti, kodėl jie naudoja IT valdomąsias paslaugas ir kaip jie planuoja jas panaudoti ateityje. Dauguma nurodė, kad pagrindinės IT valdomųjų paslaugų naudojimo priežastys: išlaidų mažinimas ir geresnė kontrolė.

% planuoja pradėti naudotis didelio masto IT valdomosiomis paslaugomis per artimiausius 3 metus:
49% 2020
40% 2019

Klientų verslo ir IT vadovų pasitenkinimo palyginimas vertinant jų IT organizacija

2020 CGI Client Global Insights for Manufacturing

 pateikiami 3 iš galimų 10 veiksnių vertinant juos balais nuo 1 iki 10 (10 – aukščiausias balas).

Jau trečius metus verslo ir IT vadovai įvertino pasitenkinimą jų IT organizacijomis vertindami jį pagal 10 veiksnių, būdingų pasaulinės klasės IT organizacijai. Daugelį veiksnių verslo vadovai įvertino žemiau nei vertino IT vadovai. Duomenų privatumo ir saugios IT infrastruktūros užtikrinimas įvertinti aukščiausiai  7.8 balų.

Daugiau apie įžvalgas iš 2020 metų pasaulinio CGI klientų tyrimo.

Daugiau apie CGI patirtį ir sprendimus gamybos sektoriuje.

Pasitarkite su CGI ekspertu

Jeigu norite pasitarti su tam tikro verslo sektoriaus ekspertu ir norite sužinoti daugiau apie mūsų tyrimo rezultatus, naujausias verslo ir  technologijų tendencijas, susisiekite su mumis.