Annette Trenz

Annette Trenz

Vice-President, Head of Industry Business Intelligence

Pandemijos stipriai paveikti gamintojai jau pradeda atsigauti. Rinkose ir vėl pastebimi stabilizacijos ženklai, o paklausa jau beveik grįžo į priešpandeminį, o kai kuriais atvejais net aukštesnį lygį.

Ar pandemija paspartino skaitmeninę gamybos pramonės transformaciją? 2021 m. CGI Voice of Our Clients apžvalgos duomenimis, 15 % apklaustų gamybos vadovų teigia matantys per metus 2 % išaugusius jų skaitmenizacijos strategijų rezultatus. Palyginti su praėjusiais metais, kai šis kasmetis progresas tesiekė 1 %, šis skaičius padvigubėjo. Visgi, bendras progresas išlieka labai žemame lygyje.

Nepaisant lėtesnio progreso, vadovų dėmesys pažangioms skaitmenizacijos strategijoms auga. Skaitmeninės strategijos svarbumo ir jos įtakos dabartiniam verslo modeliui supratimas išaugo 13 %, o klientų keliamas spaudimas labiau skaitmenizuoti verslą pandemijos metais išaugo net 14 %. Nors pagrindinis gamintojų tikslas ir toliau yra išlaidų mažinimas, noro patenkinti klientus dėka padidėjęs jų dėmesys skaitmenizacijos strategijai, paspartins jų skaitmenizacijos kelionę.

Visgi, prieš juos naujas ir sparčiai augantis iššūkis: tikrojo tvarumo siekimas ir poveikio klimatui sumažinimas iki neutralaus.

Jei tai tinka aplinkai, ar tai tinka ir verslui?

Pandemijai ir išaugusioms skaitmenizacijos išlaidoms stipriai paveikus verslą, papildomos išlaidos norint tapti žaliais atrodo kaip nepakeliama našta. Ar  tvarumas dar gali nebūti pagrindiniu prioritetu? Atsakymas aiškus: ne, dėl tvarumo derėtis nebegalime. Tai sudėtinga ir dėl daugelio priežasčių neatidėliotina kelionė.

Akcininkų spaudimas auga. Valstybės atitikties reikalavimai tampa vis griežtesni, o klientų ir bendruomenių keliami skaidrumo ir atsakomybės lūkesčiai auga. Be to, investuotojai vis akyliau stebi finansinę klimato rizikos įtaką skolintam kapitalui.

Gamintojų tvarumas gali ne tik padidinti jų investicinį patrauklumą ir pagražinti finansinę ataskaitą: jis sparčiai tampa būtinu prekės ženklo reputacijai bei planetos ateičiai.

Apibendrinant, jei tai gerai aplinkai, tai gerai ir verslui.

O gamintojams tikrai rūpi tvarumas. 71 % mūsų apklaustų gamintojų tiki, kad aplinkos tvarumas yra organizacijos gebėjimo ateityje ir toliau kurti vertę pagrindas. Ši nuomonė labai dažna kalbinant gamtos išteklių sektoriuje dirbančius įmonių vadovus (87 %), o mažiau - komercijos ir pramonės sektorių organizacijų vadovus (67 %). Lyginant tvarumo svarbą skirtingoms industrijoms, gamybos sektorius užima antrąją vietą, nusileisdamas tik pirmoje vietoje esantiems energetikos ir komunalinių paslaugų sektoriams.

Kas yra tvari gamyba?

Pasaulinė atskaitingumo iniciatyvos (GRI) gairės tvarumą išskiria į tris plačias sritis: visuomeninį, ekonomikos ir aplinkos. JAV Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) tvarią gamybą apibūdina kaip pagaminamų produktų sukūrimą, valdomą sklandžių ekonominių procesų, sumažinančių neigiamą įtaką aplinkai bei taupančių energiją ir gamtos išteklius.

Šiame tinklaraščio įraše nagrinėju aplinkos aspektą komercijos, pramonės ir gamtos išteklių gamybos sektoriuose. Aplinkos tvarumas yra visa organizacijos įtaka gyvoms ir negyvoms gamtos sistemoms: dirvožemiui, orui, vandeniui ir ekosistemoms. Gamintojų atveju tai apima daugybę sričių: taršos mažinimą, vandens suvartojimą, bioįvairovės apsaugą, atsakingą žaliavų gavimą, švarią energiją, efektyvumo pasirinkimus ir nuotekų bei atliekų šalinimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą.

Praktiškas pradžios taškas

Daug gamintojų viešai jau paskelbė apie savo įsipareigojimus sumažinti poveikį klimatui. Įgyvendinant šiuos įsipareigojimus, geriausia pradėti nuo bandymo suprasti ir įvertinti anglies pėdsaką ir klimato rizikos poveikį. Išties, iki 2025 m. klimato rizikos vertinimas taps privalomu įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržose, stambiems privatiems verslams ir finansinių paslaugų sektoriuje veikiančioms organizacijoms. Štai kelios rekomendacijos pradžiai:

Tvarumas turi būti visiškai visos įmonės įsipareigojimas.

Paverskite šį įsipareigojimą agile, vadovų visiems darbuotojams skiepijama iniciatyva, suteikiančia kiekvienam gamyklos vadovui ir kiekvienam darbuotojui galimybę prisidėti prie šios iniciatyvos ir ją valdyti. Patikėkite galią ir sprendimų priėmimą gamykloms ir sukurkite procesą, kuris nuolat sektų, raportuotų ir leistų dalintis patirtimi. Be to, nuolat komunikuokite net ir apie mažiausią sėkmę bei užtikrinkite, kad visi rezultatai yra žinomi.

Labai svarbi verslo ir IT darna.

Labai svarbu apibrėžti tvarumo planą, kuriame nurodyti aiškūs reikalavimai ir prioritetai, bei užtikrinti, kad tiek verslas, tiek IT pusė jiems pritaria.

Įvertinkite tikrąją situaciją.

Įvertinkite dabartinį kiekvienos gamyklos ar produktų grupės gamybos scenarijų. Pagrindinis to tikslas - nustatyti dabartinius gamyklos veiklos parametrus, kurie padės Jums įvertinti poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, sekite energiją, suvartojamą tiek gamybai vykstant, tiek ne, kad galėtumėte apskaičiuoti pradinį CO2 lygį.

Labiausiai Jus įgalins technologijos.

Išvystykite tvarų IT planą, kuriame nurodyta aiški strategija ir struktūra, ir kuris padės atsižvelgti į visus organizacijoje kylančius IT valdymo iššūkius ir ambicijas. Ankstesnėse rekomendacijose aptarti veiksmai išryškins visus dabartinės jūsų gamybos aplinkos trūkumus ir problemas. Pavyzdžiui, svarbiausiuose duomenų rinkiniuose trūkstama informacija ar nenumatytos sekimo sistemų pertraukos, galinčios sutrukdyti užfiksuoti jūsų pasiekimus. Tvarumas privalo tapti jūsų verslo esme, lygiai taip, kaip dabar yra kibernetinis saugumas.

Tai nuolatinio tobulėjimo kelionė.

Sukurkite metodologiją ir ataskaitų sistemas, matuosiančias ir informuosiančias apie aplinkos būseną gamyklos lygiu, bei nuolat seksiančias progresą. Įmonėms dažnai trūksta sistemos, vertinančios visus veiklos ir atitikties matavimus. Šiam trūkumui užpildyti, gali būti reikalinga valdymo struktūra. Taip pat tai padės valdyti išorės asmenis ir tiekėjus bei įvertinti jų įtaką jūsų pastangoms tapti tvaresniais.

Pasinaudokite žemai kabančiais vaisiais.

Vienas pavyzdžių - energijos efektyvumas. Pradėkite nuo centralizuotų sprendimų, susijusių su alternatyviais energijos šaltiniais ir tiekimu, padėsiančiu užtikrinti, kad tiekiama energija yra tvari arba naudojama pakartotinai.

Strateginė augimo galimybė

Tikras tvarumas pasiekiamas tik bendradarbiaujant. Viena organizacija niekada jo nepasieks. Kiekvienas Jūsų end-to-end vertės grandinės dalyvis ir komponentas turi įtaką aplinkai. Tame tarpe yra ir tiekėjai, transporto įmonės bei technologiniai partneriai. Svarbu dirbti su organizacijomis, kurios taip pat dirba vardan tokių pačių tvarumo tikslų ir bendrų vertybių. Tačiau ne ką mažiau svarbu ir įvertinti kiekvieno dalyvio tvarumo vertinimą ir praktikas. Tik dirbdami su tinkamais partneriais galėsite sukurti visiškai tvarų galutinį produktą.

Visgi, gamybos ekosistemos yra gana sudėtingos. Pradėjus tikrinti jūsų ekosistemos tvarumo vertinimus, tai gali Jus sukrėsti. Ar gamtos ištekliai tiekiami etiškai? Kaip jie transportuoti į gamyklą? Ar gamybos anglies pėdsakas yra neutralus? Dabartinėje situacijoje į kai kuriuos klausimus sunku atsakyti bet kuriam gamintojui. Visgi, tame matoma didžiulė nauda ir daugybė galimybių verslui:

  • Didesnis klientų lojalumas ir įsipareigojimas
  • Optimizuojant visus procesus nuo tiekimo iki logistikos sumažėjusios išlaidos
  • Naujų, tvarius verslo modelius remiančių, pajamų šaltinių kūrimasis
  • Galimybė rasti naujų būdų, kaip teikiamas paslaugas paversti tvaresnėmis

Sena kinų patarlė byloja: tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. Čia, CGI, mes pasiruošę padėti žengti pirmąjį žingsnį Jūsų sėkmingoje kelionėje tvarumo link. Susisiekite su manimi ir sužinokite daugiau apie tai, kaip savo klientams padedame įgyvendinti jų tvarumo viziją ir kaip galime padėti Jums pasiekti savąją.

About this author

Annette Trenz

Annette Trenz

Vice-President, Head of Industry Business Intelligence

Annette Trenz is Head of Industry Business Intelligence and is responsible for shaping and guiding CGI’s response to the strategic growth opportunities facing global industries. In this role, Annette leads a team of senior executives overseeing and managing all CGI-designated global industries. Through thought leadership ...