Craig Wallace

Craig Wallace

Vice-President, Strategic Offerings and Partnerships

Štai galimai per dažnai naudojama citata, kuri dabar atrodo kaip niekada aktuali:

„Sunkumuose visada slypi galimybės.“ Albertas Einšteinas

Aš įsitikinęs, kad smalsieji iš jūsų jau klausiate savęs „Kas ką tik nutiko?“. Kur bepasisuksi, žmonės visur diskutuoja apie tai, kaip atrodys ir kokia bus ateitis. Be to, daug kalbama ir apie „naująjį normalumą“.

Žvelgdami į 2021 m. CGI Voice of Our Clients apžvalgoje aprašomus interviu su įmonių vadovais, matome, kad skaitmeniniai lyderiai yra vieningesni, labiau linkę bendradarbiauti ir inovatyvesni. Taip pat jie geriau išnaudoja savo ekosistemos partnerius ir yra lankstesni vykdant pokyčius. Pirmajame grafike, kuriame 2021 m. interviu duomenys lyginami su 2020 m., matomi pagrindinių lankstaus ir prisitaikančio verslo savybių pokyčiai.

Pagrindinių lankstaus verslo savybių pokyčiai 2020-2021 metais (Grafikas Nr. 1)

This graph shows the movement in executives’ responses from 2020 to 2021 related to key business agility attributes including enhanced automation, agility, ecosystem, innovation, collaboration, impact, alignment.

Šaltinis: 2021 m. CGI Voice of Our Clients apžvalga, n=1,695

Žinant, kad pasaulyje siaučia COVID-19 pandemija, to buvo galima tikėtis. Organizacijos turėjo judėti greičiau, dėmesį sutelkti į pagrindines verslo veiklas, bendradarbiauti internetu ir imtis novatoriškų būdų spręsti problemas, su kuriomis jie dar niekada nebuvo susidūrę. Siekdamos išlaikyti verslą ir dėl to skubėdamos pritaikyti naujus sprendimus, organizacijos mušė visus jų įgyvendinimo trukmės rekordus

Žiūrint į visas šias beprecedentes pastangas, kyla viena teigiama mintis: organizacijos pagaliau suprato, kas yra verslo lankstumas. Jos pačios išbandė itin greitą pokyčių ritmą. Kaip ir posakyje „niekada nesuprasite kažko, iki kol tai nutiks jums patiems“.

Be šios spartos, taip pat matėme lyderystės, valdymo ir organizacinių pokyčių pažangą, įrodančią pasitikėjimą žmonėmis.

Tuo pat metu galėjome stebėti ir organizacinį nuovargį. Žmonės pavargo itin sunkiai dirbti spartesnių pokyčių vardan, o juo labiau, tai daryti be juos palaikančios įmonės struktūros, įprastai matomos ilgai planuotoje įmonių transformacijoje.

Atsparumui reikia energijos, saugumo ir vystymosi

Pajautusios verslo lankstumo naudą, o kai kuriais atvejais ir išgyvenimo po sparčių pokyčių džiaugsmą, dabar lyderiaujančios organizacijos dėmesį telkia į progreso išlaikymą ir atsparumo didinimą. Jos siekia trijų dalykų:

 

Energija

pokyčiams ir jų palaikymui

 
 

Saugumas

saugiai erdvei transformacijos metu

 
 

Vystymasis

Gebėjimams išlikti ir klestėti

 

Šie gebėjimai tampa itin svarbūs, organizacijoms siekiant ne tik atsigauti ir atsistatyti, bet ir toliau reaguojant į reikšmingas pasaulinių pokyčių priežastis, tokias kaip:

  • Transformacija siekiant nulinės emisijos
  • Aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo (ESG) tikslų įgyvendinimas
  • Pasiruošimas naujoms rizikoms
  • Vertės grandinių perprojektavimas
  • Darbo ateities kūrimas
  • Pažangiausių technologijų suvaldymas
  • Ateičiai pritaikytų verslo modelių kūrimas
  • Vienijančios duomenų naudos panaudojimas

Ekosistemų kūrimas spartesniems pokyčiams

Komercinėms ir valstybinėms organizacijoms ir toliau plečiant verslo ir veiklos modelius, technologijos ir duomenys atlieka vis svarbesnį vaidmenį. Vidutiniškai 37 % įmonių vadovų, su kuriais bendravome rengdami 2021 m. CGI Voice of Our Clients apžvalgą, teigė, kad jų organizacijos modernizavo naudojamas programas, o 72 % šių modernizuotų programų buvo perkeltos į debesiją. Jie taip pat prognozuoja, kad 72 % programų bus atnaujintos per ateinančius 2-3 metus.

Ši modernizacija dar labiau paspartins pokyčių tempą ir greičiau atneš naudos. Rinkoje auganti SaaS (programinės įrangos kaip paslaugos) sprendimų ekosistema ir toliau spartins šiuos procesus.

Skaitmeniniai lyderiai vertina augančią strateginę partnerių ir ekosistemų naudą, nesvarbu ar ji padeda kurti naujus verslo ar veiklos modelius, didinti komandas naudojantis prisitaikančiais resursais, ar leidžia pasinaudoti kitų įmonių gerąja praktika ir dar labiau paspartinti procesus. Tokia partnerystė suteikia progą naudotis greičiu ir žiniomis, kurių tiesiog neįmanoma atkurti vien tik įmonės viduje.

Mūsų analizės duomenimis, skaitmeniniai lyderiai strategines partnerių ekosistemas kuria daug aktyviau - iki 3 kartų sparčiau nei jų lėčiau augantys kolegos.

Skaitmeninių lyderių naudojamų veiklos modelių dizaino pokyčius pirmą kartą pastebėjome 2015 m. Minimi lyderiai kūrė labiau susitelkusius ir savarankiškesnius verslo vienetus (ląsteles), šitaip struktūriškai įgalindami sparčius pokyčius, o sprendimų priėmimą perkeldami arčiau kliento ar piliečio.

Judant decentralizuotų pokyčių ir inovacijų link, dėmesys talentams, žinioms ir bendradarbiavimui greitai tampa pagrindiniu prioritetu. Strateginių partnerių ekosistemos kūrimas yra efektyvus būdas atremti inovacijų ir vertės kūrimo iššūkius.

Judėjimas nuo numatymo ir planavimo link pajautimo ir atsako

Vertės (ir augimo) kūrimas yra pagrindinis organizacijų iššūkis. Šiandieninė realybė tokia: nors dauguma (87 %) vadovų teigia turintys strategiją, kaip labiau skaitmenizuoti jų veiklą, tik 20 % jų sutinka, kad strategijos atneša numatytų rezultatų. (Paskaitykite skaitmeninių lyderių savybių apžvalgą ir sužinokite daugiau.)

Mūsų skaitmeninių lyderių apžvalga taip pat atskleidė ir pagrindinį būdą, kaip organizacijos reaguoja į šį skirtumą: jos juda nuo įvykių numatymo ir planavimo link jų pajautimo ir atsako į juos. Tam reikalingas gebėjimas sujungti strategiją, veiklos modelį ir vykdymą, bei padidinti skaidrumą ir susiderinimą. Gebėjimas bet kuriame skaitmenizacijos žingsnyje veikti atsižvelgiant į turimas įžvalgas demonstruojamas grafike Nr. 2 (Strateginis susiderinimas).

Strateginis susiderinimas: pagrindiniai pajautimo ir atsako elementai (Grafikas Nr. 2)

This Strategic Alignment loop diagram shows key elements for sensing and responding, including strategic agility, operating model agility, and execution agility.

Apibendrinant

Šiame dinamiškame ir dažnai nenuspėjamame pasaulyje, skaitmeniniai lyderiai vertina poreikį pajausti ir greitai atsakyti į pokyčius bei kurti geriau prisitaikančius verslo ir veiklos modelius.

Aplinkos sudėtingumui augant, lyderiai taip pat vertina ir poreikį viską suprasti bei galimybę bet kuriame proceso žingsnyje veikti pagal turimas įžvalgas. Perėjimui prie tokio veiklos tipo reikalinga energija, padedanti tęsti transformaciją, saugi aplinka darbuotojų inovatyvumui ir jų gebėjimų vystymuisi šiame augančiame pasaulyje. Jie taip pat sutinka, kad to negali padaryti vieni. Strateginių partnerių ekosistema yra vienas svarbiausių dalykų tolesniam tokio greičio ir masto augimui.

Norėčiau išgirsti, ką Jūs manote apie verslo atsparumo didinimą. Prašau susisiekti su manimi ir pratęsti šią diskusiją.

 

About this author

Craig Wallace

Craig Wallace

Vice-President, Strategic Offerings and Partnerships

As Vice-President, Strategic Offerings and Partnerships, Craig is responsible for strategic offerings, digital transformation, emerging technologies and CGI’s global partner ecosystem.