PASAULINĖS ĮŽVALGOS, VIETINIS SUPRATIMAS

Bendradarbiavimas su didelėmis komercinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis visame pasaulyje leido į kibernetinį saugumą pažvelgti plačiau: iš technologijų, verslo ir teisės pusės. Įdėjome daug darbo ir pastangų, kad taptume stiprūs šioje srityje, glaudžiai bendradarbiaudami su tarptautinėmis saugumo asociacijomis ir standartų institucijomis. Mūsų pasaulinė patirtis padeda numatyti gresiančias naujas kibernetines atakas ir užkirsti joms kelią. Tam mes turime visą būrį specialistų ir išsamių žinių. Nors kibernetinės atakos vykdomos visame pasaulyje, žinome, kad reikalavimai kibernetiniam saugumui kiekvienoje šalyje skiriasi, be to, kiekviena įmonė susiduria su skirtingomis problemomis.

Cyber Security Services