Primary tabs

Fennia pensijų draudimo fondas, įkurta 1882 metais Suomijos ne gyvybės draudimo įmonė, siekdama teikti  klientų poreikius atitinkančias paslaugas, nuolat transformuoja savo verslą. Prasidėjus COVID-19 krizei Fennia, kaip ir daugelis draudimo įmonių, susidūrė su padidėjusia konkurencija, rinkos neapibrėžtumu, griežtėjančiais teisės reikalavimais ir didėjančias klientų lūkesčiais. Todėl įmonė peržiūrėjo savo vertės klientams tiekimo grandinę, paslaugų ekosistemą, paspartino savo procesų ir paslaugų skaitmenizavimą. 

Norėdama pasiekti strateginius tikslus permąstė savo verslo modelį

Pažangiai mąstanti įmonė jau kelis metus vykdo sparčią modernizacijos programą „Future Fennia“, kurios metu planuoja įgyvendinti skaitmeninį veiklos modelį, atitinkantį darbuotojų, partnerių ir klientų poreikius. Fennia planuoja pritaikyti tris veiksmingas priemones: modernizuoti IT ūkį, transformuoti savo veiklą ir įdiegti IT valdomąsias paslaugas. 

„Pagal mūsų programą „Future Fennia“ mes vystame skaitmenines paslaugas, o tuo pačiu tobuliname įmonės stilių, kultūrą ir geriname vartotojų patirtį. Mūsų tikslas – būti įmone, kurios veiklos modelis, paslaugos, šilti santykiai su klientais ir vartotojų patirtis labai aiškūs mūsų klientams, o taip pat – įmonė, kuri gali pasiūlyti geros kokybės skaitmenines paslaugas,“ – teigia Fennia informacijos vadovas (CIO) Petteri Miinalainen. 

Fennia yra labai svarbu sumažinti nereikalingas išlaidas ir tokiu būdu auginti savo verslą. Taigi, draudimo įmonė ieškojo galimybių mažinti išlaidas, ypač sąnaudas ir didinti verslo judumą. Fennia siekė sujungti išskaidytą IT infrastruktūrą, supaprastinti santykių su tiekėjais valdymą, patobulinti vidinius procesus ir sumažinti IT problemų skaičių. Draudimo įmonė taip pat planavo padaryti savo paslaugas prieinamas klientams 24 valandas per parą bei užtikrinti aukšto lygio operacijų saugumą ir patikimumą.

Šiai transformacijai Fennia ieškojo patikimo partnerio, turinčio žinių ir patirties, kaip optimizuoti technologinę tiekimo grandinę ir suteikti įmonės veiklai daugiau judumo, lankstumo, saugumo ir atsparumo krizei.

Sėkminga partnerystė

CGI – yra ilgalaikė, strateginė Fennia partnerė, mūsų ekspertai Suomijoje padeda įmonei pereiti prie šiuolaikinės, judrios infrastruktūros. CGI darbuotojai teikia konsultacijas dėl infrastruktūros tobulinimo ir technologijų taikymo, aptarnauja įmonės vartotojus, teikia informacijos saugojimo, atlieka infrastruktūros racionalizavimo ir virtualizavimo bei teikia saugos operacijų centro (SOC) paslaugas.

Modernizuodama savo infrastruktūrą ir procesus Fennia taip pat ieškojo patikimo partnerio taikomųjų programų vystymui, jų palaikymui, galutinių vartotojų ir operacinių aplinkų aptarnavimui. Pirmą kartą Fennia pradėjo svarstyti šių paslaugų įsigijimą iš išorinio tiekėjo. Kadangi CGI gerai supranta kliento poreikius ir naudojamą technologinę bazę, taip pat įrodė savo kompetenciją, patikimumą ir aukštą darbų atlikimo kokybę Fennia pasirinko ją šių paslaugų teikimo partnere.

Padedama klientui mažinti išlaidas ir gerinti paslaugų teikimą CGI glaudžiai bendradarbiavo su klientu ir pasitelkė savo tarptautinio kompetencijų tinklo ekspertus iš Suomijos, Lietuvos ir Indijos. Užtikrindami kasdienines Fennia operacijas su klientais ir taikomųjų programų valdymo paslaugas CGI Suomijoje konsultantai teikė galutinių vartotojų aptarnavimo paslaugas.  Pagal bendradarbiavimo sutartį 60 Fennia IT darbuotojų įdarbinami CGI ir sieks karjeros šioje tarptautinėje įmonėje, gerins savo žinias ir kompetencijas.

Naujos augimo galimybės

Orientuotos į rezultatą CGI valdomosios paslaugos padės Fennia pagerinti veiklos efektyvumą, produktyvumą, sumažinti kaštus – tai padės skaitmeniškai transformuoti įmonę bei užtikrinti augimą net tokiu neprognozuojamu laiku. 

Fennia ne tik užtikrins paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, bet ir tikimasi, kad įgyvendinus visus patobulinimus, pagerės paslaugų lygis ir tokiose kritinėse srityse, kaip informacijos saugumas ir reguliavimo atitiktis. CGI taip pat padės Fennia pradėti naudotis lanksčiais ir saugiais debesų kompiuterijos sprendimais ir vystys su jais susijusias platformas ir taikomąsias programas.

Kadangi CGI rūpinsis Fennia IT paslaugomis, draudimo įmonė galės daugiau laiko skirti savo verslo prioritetams: inovatyvių produktų vystymui, trumpinti jų patekimo į rinką laiką, išplėsti savo pasiūlymus ir taikydama skaitmenines technologijas pagerinti klientų patirtį.

Respond. Rebound. Reinvent.

Pasikliaukite mūsų kartu su klientais sukurtais ir patikrintais sprendimais, kurie padės Jums šiuo sudėtingu laikotarpiu. Visos pandemijos krizės metu mūsų ekspertai iš daugiau nei 400 biurų pasitelkę mūsų pasaulinį kompetencijos tinklą ir sprendimus padės Jums reaguoti į precedento neturinčius iššūkius, atkurti verslą, atrasti naujus veiklos būdus. Esame įsipareigoję padėti jums ir bendruomenėms, kuriose gyvename ir dirbame. Apsilankykite cgi.com/3R ir sužinokite daugiau.