Kultura CGI

Nasza kultura jest kluczem do sukcesu i trwałości CGI. Jesteśmy stworzeni, aby się rozwijać i trwać. Kierujemy się marzeniami, napędza nas wizja, jesteśmy zaangażowani w naszą misję i żyjemy według naszych wartości. Jesteśmy CGI.

Dowiedz się więcej i przeczytaj „Słowo od naszego Założyciela”, odwiedzając stronę Kultura CGI i zapoznając się z poniższymi elementami definiującymi, zawartymi w tym, co nazywamy Konstytucją CGI.

View of clouds in the sky

Podczas gdy większość firm ma Wizję i Misję, CGI idzie o krok dalej. My mamy Marzenie firmy:

Stworzyć środowisko, w którym wspólna praca sprawia nam przyjemność, a jako właściciele przyczyniamy się do budowania przedsiębiorstwa, z którego możemy być dumni.

Od momentu założenia firmy to marzenie służy nam za inspirację do działania.

Nasze marzenie ma trzy podstawowe aspekty:

  • Tworzenie środowiska, w którym wspólna praca sprawia nam przyjemność: Gromadzimy i zatrzymujemy na całym świecie niezwykłe kobiety i mężczyzn, którzy podzielają to marzenie i którzy dobrze czują się, pracując w zespole.
  • Jako Właściciele: Jesteśmy udziałowcami CGI; jest to „nasza” firma; uczestniczymy w jej rozwoju oraz pielęgnujemy mentalność własności.
  • Przyczyniamy się do budowania firmy, z której możemy być dumni: Uczestniczymy w budowaniu wysoce etycznej firmy, takiej, która odzwierciedla nasze aspiracje i w której duma płynie z zadowolenia naszych klientów, naszych członków, naszych udziałowców oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy.
two-colleagues-discuss-report-in-stairwell-mobilecrop

Napędzani przez naszą wizję

Nasza wizja określa, gdzie my, członkowie CGI, chcemy się rozwijać jako zespół, pomagając naszym klientom tam, gdzie oni się znajdują. Jesteśmy ukierunkowani...

Na bycie światowej klasy liderem w dziedzinie kompleksowych usług konsultingowych IT i biznesowych, który pomaga naszym klientom odnosić sukcesy.

Wizja ta jest naszym nadrzędnym celem strategicznym. Uzupełnia ją pięć szczegółowych celów strategicznych, aby być firmą rozpoznawaną przez...

  • Naszych klientów jako partnera, którego wybierają ze względu na nasze zaangażowanie w ich sukces i wyjątkowe osiągnięcia;
  • Naszych klientów jako ekspertów z wyboru, ze względu na nasze doświadczenie w ich sektorach przemysłu i naszą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych;
  • Naszych członków jako środowisko, w którym można rozwijać karierę i firmę, z której możemy być dumni;
  • Naszych akcjonariuszy jako dobrze zarządzaną, silną finansowo firmę, która zapewnia najwyższe zyski;
  • Naszą społeczność jako troskliwą i odpowiedzialną korporację.

Przyjmując Wartości firmy, członkowie CGI dzielą to samo poczucie wysokiej etyki i entuzjazm do współpracy z naszymi klientami w dostarczaniu wysokiej jakości usług, współpracując jako przedsiębiorcy i ambasadorzy, tworząc wartość dla naszych interesariuszy (klientów, członków i udziałowców) oraz poprawiając dobrobyt społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Handshake between partners

Partnerstwo i jakość

Partnerstwo i jakość to dla nas zarówno filozofia, jak i sposób na życie. Stale pogłębiamy nasze zrozumienie działalności klientów oraz opracowujemy i stosujemy najlepsze praktyki zarządzania. Wdrażamy to podejście w kontaktach z klientami i ramy świadczenia usług, aby budować z nimi długotrwałe i silne relacje partnerskie. Słuchamy naszych klientów i we wszystkim, co robimy, dążymy do ich pełnej satysfakcji.

Objectivity and integrity

Obiektywizm i uczciwość

Przy wyborze produktów, usług i rozwiązań, które rekomendujemy klientom, kierujemy się najwyższym stopniem niezależności. Przestrzegamy przy tym najwyższych standardów jakości, obiektywizmu i uczciwości. Nie przyjmujemy żadnego wynagrodzenia od dostawców. Zawsze działamy uczciwie i etycznie. Nigdy nie dążymy do uzyskania nienależnych korzyści i unikamy konfliktów interesów, zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych.

Intrapreneurship and sharing

Wewnętrzna przedsiębiorczość i dzielenie się wiedzą

Nasz wspólny sukces opiera się na naszych kompetencjach, zaangażowaniu i entuzjazmie. Promujemy kulturę innowacji i inicjatywy, w której mamy poczucie odpowiedzialności za wspieranie klientów, co zapewnia nam rentowny rozwój. Dzięki pracy zespołowej, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w naszych globalnych działaniach dostarczamy klientom to, co najlepsze w CGI. Jako członkowie mamy udział w wartości, którą tworzymy poprzez własność udziałów i udział w zyskach.

Respect

Szacunek

We wszystkim, co robimy, odnosimy się z szacunkiem do naszych członków, klientów, partnerów biznesowych i konkurencji. Jako firma o zasięgu globalnym dostrzegamy bogactwo, jakie wnosi nam różnorodność, i z radością przyjmujemy tę otwartość, jednocześnie akceptując ogólną kulturę biznesową CGI.

Financial strengtht

Siła finansowa

Dążymy do osiągania silnych, spójnych wyników finansowych, które podtrzymują długoterminowy wzrost i przynoszą korzyści zarówno naszym członkom, jak i udziałowcom. Siła finansowa pozwala nam na ciągłe inwestowanie w rozwój zawodowy naszych członków, usługi i rozwiązania biznesowe z korzyścią dla naszych klientów. W tym celu zarządzamy działalnością w taki sposób, aby generować najwyższe w branży zyski.

Corporate social responsibility

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasz model biznesowy został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić, że działamy blisko naszych klientów i społeczności. Jako jej członkowie przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za przyczynianie się do ciągłej poprawy ekonomicznego, społecznego i środowiskowego dobrobytu społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Jako organizacja świadcząca usługi nasi członkowie biorą sobie do serca zobowiązanie...

Aby pomagać klientom w osiąganiu sukcesów poprzez wyjątkową jakość, kompetencje i obiektywizm, zapewniając przywództwo w myśleniu oraz dostarczając najlepsze usługi i rozwiązania w celu pełnego zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie technologii informatycznych, procesów biznesowych i zarządzania. We wszystkim, co robimy, kierujemy się marzeniem, postępujemy zgodnie ze swoimi wartościami, aby budować relacje oparte na zaufaniu i wypełniać nasze zobowiązania teraz i w przyszłości.