Styczeń 25, 2023

Odbyło się Zgromadzenie w formie internetowej transmisji na żywo, a jego gospodarzem było CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB). Akcjonariusze z różnych lokalizacji geograficznych uczestniczyli w spotkaniu w czasie rzeczywistym i głosowali za pośrednictwem platformy internetowej. Przebieg spotkania, jak i sposób głosowania zostały określone w Okólniku Pełnomocnika Zarządu CGI.

Do głosowania w sprawach rozpatrywanych na Zgromadzeniu uprawnione były tylko osoby, które na koniec dnia roboczego 5 grudnia 2022 r. miały status Akcjonariusza CGI oraz prawidłowo ustanowieni pełnomocnicy (w tym akcjonariusze niezarejestrowani, którzy należycie wyznaczyli siebie na pełnomocników). CGI stosuje zasady Notice and Access, przyjęte przez Canadian Securities Administrators. W dniu 16 grudnia 2022 r. do Akcjonariuszy wysłano Zawiadomienie o Zgromadzeniu oraz instrukcję dostępu do materiałów dystrybuowanych na Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy online. Na życzenie Akcjonariusze otrzymali pocztą też Okólnik Pełnomocnika Zarządu 2022 oraz Wyniki Finansowe 2022. Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie internetowej CGI.

W środę, 1 lutego 2023 r. opublikowane zostaną wyniki finansowe CGI za pierwszy kwartał 2023 roku, który zakończył się 31 grudnia 2022 r. Publikacja nastąpi przed otwarciem rynków. Tego samego dnia, o godzinie 9:00 (EST) odbędzie się telekonferencja, podczas której wspomniane wyniki omówią panowie George D. Schindler, Prezes i Dyrektor Generalny oraz Steve Perron, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poprzez:

  • webcast - na stronie internetowej CGI, pod adresem cgi.com/investors;
  • połączenie konferencyjne - po wybraniu numeru: 1-888-396-8049, ID konferencji: 63308479.

O CGI

Założone w 1976 roku CGI jest jedną z największych na świecie, niezależnych firm konsultingowych w obszarze IT i biznesu. W skali globalnej CGI tworzy 90.000 konsultantów i profesjonalistów. Ten potencjał owocuje kompleksowym portfolio możliwości - od strategicznego konsultingu IT i biznesowego, przez integrację systemów, zarządzanych usług IT i procesów biznesowych, po rozwiązania własności intelektualnej.

CGI wypracowało lokalny model relacji z klientami, uzupełniony globalną siecią dostaw. Sprzyja to cyfrowej transformacji organizacji klientów i przyspieszaniu ich wyników.

Przychód CGI za rok fiskalny 2022 wynosi 12,87 mld USD, a akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.cgi.com.

Dodatkowych informacji udzieli:

Inwestorzy

Kevin Linder
Starszy Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363