Montreal, Quebec, Styczeń 26, 2022

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) będzie gospodarzem Dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) i ogłosi wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku w środę, 2 lutego 2022 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się o godzinie 11.00 (EST) w formie transmisji internetowej pod adresem ww.icastpro.ca/xp8zto (Hasło: CGI2021). Akcjonariusze będą mieli możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu w czasie rzeczywistym i głosowania online w sposób określony w dokumencie CGI Management Proxy Circular, za pośrednictwem platformy internetowej, niezależnie od ich lokalizacji.

Do głosowania w sprawach rozpatrywanych na Zgromadzeniu uprawnieni będą wyłącznie akcjonariusze CGI mający statutowe dane 7 grudnia 2021 roku (wtorek) oraz należycie wyznaczeni pełnomocnicy (w tym akcjonariusze niezarejestrowani, którzy odpowiednio wyznaczyli siebie jako pełnomocników). CGI stosuje zasady Notice and Access przyjęte przez Canadian Securities Administrators. W dniu 17 grudnia 2021 roku do akcjonariuszy zostało wysłane Zawiadomienie o Zgromadzeniu wraz z instrukcją dostępu online do materiałów dystrybuowanych na Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokument Management Proxy Circular 2021 i wyniki za rok obrotowy 2021 również zostały wysłane pocztą do akcjonariuszy, którzy zgłosili taką potrzebę. Dokumenty te są dostępne także na stronie internetowej Spółki.

Ponadto CGI opublikuje wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022 w środę, 2 lutego 2022, przed otwarciem rynków, i przeprowadzi telekonferencję dotyczącą pierwszego kwartału o godzinie 9.00 (EST) tego samego dnia. Podczas telekonferencji George D. Schindler, Prezes i Dyrektor Generalny, oraz François Boulanger, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Finansowy, omówią wyniki CGI za pierwszy kwartał roku finansowego 2022 zakończony 31 grudnia 2021. Zainteresowane osoby mogą wysłuchać rozmowy poprzez webcast na stronie internetowej Spółki pod adresem cgi.com/investors lub wybierając następujący numer połączenia konferencyjnego:

Połączenie konferencyjne: 1-800-590-6590
ID konferencji: 7425436

Więcej informacji

Inwestorzy
Kevin Linder
Starszy Wiceprezes ds. Finansów i Skarbu oraz Szef Działu Relacji Inwestorskich
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363