Paweł Dudojc specjalizuje się w obszarze Governance Risk and Compliance (GRC), Environmental, Social and Governance (ESG), jak również nowych technologii (w szczególności FinTech oraz RegTech). Posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów GRC i ESG, a także w dokonywaniu ich ewaluacji. Pracuje dla Klientów z wielu sektorów, takich jak sektor finansowy, technologiczny, farmaceutyczny, medyczny, przemysłowy. Doradza w obszarach GRC oraz ESG, między innymi w zakresie nowych technologii (m.in. AI, technologie finansowe), ochrony danych oraz cyberbezpieczeństwa, whistleblowingu, AML/CFT, przeciwdziałania korupcji, dochowania należytej staranności (ochrona przed odpowiedzialnością osobistą). Jest autorem publikacji dotyczących problematyki regulacji, Compliance oraz nowych technologii, m.in. w Harvard Business Review, pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził liczne szkolenia w zakresie swojej ekspertyzy oraz występował w trakcie wydarzeń branżowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie doradczej z wielkiej czwórki, międzynarodowych kancelariach prawnych oraz podczas pracy dla regulatora. Paweł jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Compliance prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową oraz Podyplomowych Studiów Bankowości SGH.