Pracując w finansach od 1997 roku, Atso Andersén ma specjalistyczną wiedzę w zakresie regulacji i zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym. W trakcie swojej kariery pracował nad szeregiem inicjatyw regulacyjnych w sektorze bankowym, w tym w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), wspólnej sprawozdawczości (COREP) i sprawozdawczości finansowej (FINREP), dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID I i II) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Ma również znaczące doświadczenie w zakresie transformacji biznesowej, wraz z badaniami i rozwojem.