Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów, odpowiedzialny za kreowanie nowych rozwiązań i produktów w Biurze Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości w obszarze analiz kredytowych i zarządzania ryzykiem. Pracował m.in. w PKO BP oraz w duńskim banku Nykredit RealKredit A/S.

W BIK zajmuje się identyfikacją szans biznesowych oraz lideruje innowacyjnym projektom m.in. BIK Open API, blockchain, Open banking, Early Warning System, cross-border exchange czy Digital Data Corridors.

Aktualnie kieruje pracami rozwojowymi w zakresie rozwiązań BIK wspierających sektor bankowy w obszarze ESG.