Dyrektorka w sektorze Financial Services, z CGI związana od 2009 roku. Od prawie 17 lat wspiera klientów sektora bankowego i ubezpieczeniowego, działając doradczo i projektowo na styku biznesu (sprzedaż, ryzyko, finanse) oraz IT i wspomagając organizacje w spełnianiu wymogów regulacyjnych oraz kreowaniu wartości dodanej. Od kilku lat jej główną domeną jest szeroko pojęty obszar data management & information as an asset. Efektem połączenia doświadczeń z sektora finansowego, obszaru zarządzania danymi i prowadzenia inicjatyw regulacyjnych jest obecnie rozwój, w ramach CGI Polska, praktyki związanej z ESG.