W coraz bardziej zdigitalizowanym społeczeństwie oczekiwania konsumentów i użytkowników w stosunku do codziennych interakcji nieustannie rosną.

W rezultacie liderzy cyfrowi we wszystkich branżach poszukują nowych sposobów ewolucji strategii i modeli operacyjnych oraz wykorzystania technologii i informacji w celu poprawy sposobu działania, dostarczania produktów i usług oraz tworzenia wartości.

Osiągają oni wyniki dzięki transformacjom i generują nowe możliwości za pośrednictwem cyfrowego łańcucha wartości obejmującego wszystkie etapy.

Kluczowe czynniki sukcesu to:

  • Wprowadzanie zmian kulturowych, w tym ewolucji technologicznej, aby stała się podstawą działalności przedsiębiorstwa.
  • Organizowanie modeli biznesowych zorientowanych na klienta i jego potrzeby oraz architektury zapewniającej bezpieczeństwo.
  • Nadawanie priorytetu bezpieczeństwu cyfrowemu i prywatności danych wraz z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Zmiana sposobu wykorzystania danych z przewidywania i planowania na wykrywanie i reagowanie.

-- IMAGE GOES BELOW --

Optimizing your digital value chain to accelerate successful business outcomes

-- IMAGE GOES ABOVE --

Optymalizacja cyfrowego łańcucha wartości

Dowiedz się więcej

Kliknij obrazek, aby przeczytać broszurę

Przyspieszenie procesów cyfrowych

Optymalizacja cyfrowego łańcucha wartości nie jest wyłącznie inicjatywą technologiczną, ale raczej działaniem organizacyjnym, które obejmuje misję, strategię, kulturę oraz modele operacyjne. Dzisiejszy cyfrowy łańcuch wartości dotyczy zarówno interakcji wirtualnych, jak i osobistych. Opierając się na spostrzeżeniach CGI Voice of Our Clients i wiedzy naszych ekspertów z całego świata, opracowaliśmy zalecenia dotyczące przyspieszenia wyników procesu restrukturyzacji.

Pobierz naszą broszurę

Co liderzy cyfrowi robią inaczej?

Na podstawie prawie 1700 wywiadów z kadrą zarządzającą w obszarze biznesu i IT w ramach badania CGI Voice of Our Clients z 2021 roku zidentyfikowaliśmy kilka wspólnych cech strategicznych liderów cyfrowych (tych, którzy deklarują, że ich organizacja osiąga oczekiwane rezultaty dzięki strategiom cyfrowym). Cechy te obejmują:

  • jasne zdefiniowanie i dostosowanie się do wyników interesariuszy,
  • postrzeganie transformacji w sposób holistyczny w całym łańcuchu wartości,
  • modernizację, upraszczanie i ochronę łańcuchów dostaw oraz danych osobowych swoich udziałowców,
  • traktowanie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu w tworzeniu wartości dla klientów i społeczeństwa.
Cyfrowy łańcuch wartości
consultant leading a discussion on insights-led decisions

Wartość w ruchu: Podejmowanie decyzji na podstawie danych

Liderzy cyfrowi zdają sobie sprawę z konieczności szybkiego wykrywania zmian i reagowania na nie oraz projektowania modeli biznesowych i operacyjnych w taki sposób, aby były one zwinne. Nie wystarczy już być najbardziej efektywną organizacją z najmniejszą liczbą błędów – trzeba być również najbardziej innowacyjnym i szybko kreować wartość poprzez te innowacje.

Aby odnieść zwycięstwo i zachować zrównoważony rozwój, organizacje muszą wizualizować i przeprowadzać symulacje decyzji na podstawie dynamicznych danych i spostrzeżeń. Nazywamy to „wartością w ruchu”. Takie podejście wymaga przemyślenia na nowo mechaniki podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie oraz umożliwiających je technologii.

CGI ogłoszone Głównym Graczem w zakresie usług konsultingowych strategii cyfrowej na świecie

Presja na cyfryzację w połączeniu z niezliczonymi wyzwaniami związanymi z realizacją cyfrowych rozwiązań doprowadziła do wzrostu popytu na usługi konsultingowe w tym obszarze. W odpowiedzi na zapotrzebowanie International Data Corporation (IDC) opublikowała raport 2021 IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment.

Ważnym elementem oceny IDC MarketScape jest analiza percepcji kupujących. Trzy kluczowe zalety wskazane przez klientów CGI to nasze wnikliwe spostrzeżenia, zorientowanie na działanie i jakość współpracy z ludźmi.

consultants discussing digital strategy