Zespół kosmiczny CGI stworzył oprogramowanie zarówno naziemne, jak i kosmiczne, w tym systemy zarządzania misją, rozwiązania komunikacyjne, aplikacje biznesowe do zdalnego wykrywania satelitarnego i wiele innych.

Grupa CGI ma 40-letnie doświadczenie w projektach kosmicznych. Pierwsze projekty były realizowane przez Estoński zespół już od końca 2010r. Głównym zadaniem zespołu jest stworzenie naziemnego oprogramowania do misji kosmicznych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i innych organizacji obsługujących satelity. Należą do nich między innymi systemy zarządzania misją, które monitorują i kontrolują satelity, rozwiązania wspierające bezpieczną komunikację, obliczające i wizualizujące orbity satelitów i potencjalne kolizje, archiwa danych, narzędzia analityczne oraz wiele innych.

Jednym z największych systemów stworzonych przez estoński zespół kosmiczny CGI jest oprogramowanie sterujące satelitami nawigacyjnymi Unii Europejskiej o nazwie Galileo. Opracowujemy również narzędzia do zarządzania oprogramowaniem misji kosmicznych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także wraz z partnerami, rozwiązania dla estońskiego sektora publicznego wdrażające teledetekcję satelitarną - na przykład system automatycznego wykrywania koszenia dla PRIA i mapę lodową opartą na mapach satelitarnych dla Agencji Środowiska. Ponadto, we współpracy z Uniwersytetem w Tartu, stworzyliśmy zupełnie nowe internetowe oprogramowanie do zarządzania misją dla satelitów sześciennych, które zostało wykorzystane do zarządzania pierwszą misją Estonii, ESTCube-1. Wiele innych przyszłych misji już wykazało zainteresowanie tym oprogramowaniem.