CGI Estonia zaczyna opracowywać nową generację oprogramowania, którego celem jest przeniesienie procesu projektowania stacji kosmicznych na nowy poziom. Na dowód tego pod koniec listopada 2020 r. CGI Estonia podpisała umowę o współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu „Digital Solution for the Design of the Earth Part of Space Emissions” (ADGE). CGI Estonia przewodzi konsorcjum w ramach tego projektu, w skład którego wchodzą również niemieckie i szwajcarskie firmy technologiczne. Całkowita wartość kontraktu wynosi 1,3 mln euro.

Jak wygląda planowanie misji kosmicznych?

„Misja kosmiczna, w tym projektowanie stacji naziemnych, to złożony proces, który klasycznie wiąże się z dużą ilością papierkowej roboty” – wyjaśnia Martin Jüssi, kierownik ds. kosmosu w CGI. „Różne elementy misji, takie jak różne instrumenty na satelicie, stacje naziemne, archiwa danych i systemy informacyjne, są projektowane i rozwijane przez zespoły inżynierów. Zespoły te opracowują dużą liczbę dokumentów zawierających wymagania i wynikające z nich specyfikacje, które są czasochłonne i trudne do aktualizowania, przez co istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia błędów ludzkich w procesie pracy. Możliwość wystąpienia błędów należy zminimalizować, ponieważ konsekwencje takich błędów są poważne i kosztowne. Dlatego kontrola jakości zajmuje również wiele godzin i pieniędzy. Celem oprogramowania CGI Estonia jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy poświęconych na kontrolę jakości”.

Rozwój oprogramowania jest sercem technologii kosmicznej

Oprogramowanie ma kluczowe znaczenie w misjach kosmicznych. Z natury misje kosmiczne są bardzo złożonymi systemami, których wiele części jest zautomatyzowanych za pomocą oprogramowania. Dotyczy to zarówno prowadzenia misji, jak i projektowania procesu misji. Proces projektowania misji musi spełniać surowe standardy określone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Dzięki temu możliwe jest stworzenie oprogramowania, które cyfryzuje proces projektowania stacji kosmicznych – od podejścia papierowego do podejścia modelowego. Oznacza to, że zespoły inżynierów współpracują ze sobą, aby stworzyć cyfrowy model emisji kosmicznych w centralnym systemie internetowym i udoskonalać go cyklicznie, aż do osiągnięcia wystarczająco dobrego wyniku. Następnie projekt zostaje zatwierdzony i faktycznie rozpoczyna się budowa satelity i części naziemnej misji.

Estoński zespół kosmiczny CGI liczy 21 członków

Projekt ADGE rozpoczął się w listopadzie 2020 roku i potrwa 18 miesięcy. W tym czasie, w celu stworzenia oprogramowania, zbierane są informacje od różnych stron zaangażowanych w organizację misji kosmicznych, oprogramowanie jest rozwijane i weryfikowane na rzeczywistej planowanej misji kosmicznej. Estoński zespół kosmiczny CGI liczy obecnie 21 członków. Oprócz ADGE zespół jest zaangażowany w szereg innych projektów kosmicznych, które są głównie zlecane przez Europejską Agencję Kosmiczną, ale także przez Fiński Instytut Meteorologiczny FMI i inne estońskie agencje sektora publicznego. CGI współpracuje z innymi estońskimi firmami i instytucjami badawczymi w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także przyczyniło się do rozwoju oprogramowania do zarządzania misją dla pierwszego sześciennego satelity ESTCube-1 w Estonii.

CGI zdobyło zaufanie Europejskiej Agencji Kosmicznej

Grupa CGI jest jedną z największych na świecie firm doradztwa informatycznego i biznesowego. CGI działa na rynku estońskim od ponad 25 lat i obecnie zatrudnia ponad 190 osób w biurach w Tallinie i Tartu. Centrala CGI jest zaangażowana w projekty kosmiczne od ponad 30 lat. Estońska jednostka CGI zajmuje się technologią kosmiczną od 2010 roku. Początkowo projekty realizowane były głównie we współpracy z niemiecką i brytyjską jednostką CGI Group. Od 2015 roku, kiedy Estonia została pełnoprawnym członkiem ESA, estoński zespół kosmiczny CGI z powodzeniem współpracuje bezpośrednio z ESA. Zespół kosmiczny CGI stworzył oprogramowanie zarówno naziemne, jak i kosmiczne, w tym systemy zarządzania misją, rozwiązania komunikacyjne, aplikacje biznesowe do zdalnego wykrywania satelitarnego i wiele innych. Jak dotąd jednym z największych systemów stworzonych przez estońską załogę kosmiczną CGI jest oprogramowanie sterujące Galileo satelitów nawigacyjnych Unii Europejskiej. Jednak ADGE jest obecnie największym projektem zainicjowanym przez konsorcjum kierowane przez estońską firmę z agencją kosmiczną.

Europejska Agencja Kosmiczna stwarza możliwości biznesowe dla estońskich firm.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) została utworzona w 1975 roku. Jej celem jest ulepszenie/ rozwinięcie/ wsparcie europejskich działań kosmicznych. Agencja kosmiczna, która organizuje współpracę między 22 państwami członkowskimi, rozwija wiedzę kosmiczną, zarządza inwestycjami, z których korzystają ludzie zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Estońskie firmy mogą realizować zamówienia ESA dzięki temu, że Estonia jako kraj jest członkiem ESA i dokłada się do budżetu tej organizacji. Relacje między ESA a estońskimi firmami koordynuje Estońskie Biuro Kosmiczne działające przy Enterprise Estonia.