CGI Estonia tworzy oprogramowanie nowej generacji, mające na celu przeniesienie procesu projektowania misji kosmicznych na zupełnie nowy poziom. Wraz z końcem listopada, 2020, podpisaliśmy kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu „Advanced Digital Ground Segment Engineering" – ADGE)”. Jako część projektu, CGI Estonia poprowadzi konsorcjum firm technologicznych z Niemiec i Szwajcarii. Całkowita wartość kontraktu wynosi 1,3 mln EUR.

Jak wygląda planowanie misji kosmicznych?

„Misja kosmiczna, w tym projekt stacji naziemnej to złożony proces, który zazwyczaj wiąże się z dużą ilością formalności (…)”, wyjaśnia Martin Jüssi, Head of Space w CGI Estonia. „(…) komponenty takie jak satelity, stacje naziemne, archiwa danych i systemy informacyjne, są projektowane i rozwijane przez zespoły inżynierów. Duże ilości dokumentów zawierających wymagania i specyfikacje są trudne do aktualizacji, dlatego też pojawia się większe ryzyko popełnienia błędu przez człowieka. Może to nieść za sobą ogromne konsekwencje, w tym także te finansowe, dlatego należy wyeliminować to ryzyko. Celem oprogramowania tworzonego przez CGI Estonia jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów przeznaczonych na kontrolę jakości.”

Tworzenie oprogramowania jest sercem technologii kosmicznej

Oprogramowanie ma kluczowe znaczenie dla misji kosmicznych. W swej naturze, misje kosmiczne wspierane są przez bardzo złożone systemy, z których wiele jest zautomatyzowanych przy pomocy wyspecjalizowanego oprogramowania. Dotyczy to zarówno prowadzenia, jak i planowania misji. Proces projektowania misji musi spełniać surowe normy określone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć oprogramowanie, które pomaga przenieść projekt z fazy prac koncepcyjnych (często spisanych w formie papierowej) do wersji cyfrowej. Oznacza to, że zespoły inżynierów współpracują, aby stworzyć i cyklicznie udoskonalać cyfrowy model misji kosmicznej w centralnym systemie internetowym. Następnym etapem jest zatwierdzenie projektu i rozpoczęcie prac nad budową satelity oraz stacji naziemnej.

Estoński zespół ds. rozwiązań kosmicznych w CGI liczy 21 osób

Projekt ADGE rozpoczął się w listopadzie 2020 roku i będzie trwał 18 miesięcy. W tym czasie cały zespół będzie pracował nad zebraniem informacji od wielu stron zaangażowanych w organizację misji kosmicznych w celu stworzenia oprogramowania, które jest opracowywane i weryfikowane na podstawie planowanej misji kosmicznej. Zespół ds. rozwiązań kosmicznych w CGI liczy aktualnie 21 osób. Poza ADGE, zespół jest zaangażowany w szereg innych projektów kosmicznych zleconych przez ESA, Fiński Instytut Meteorologiczny FMI oraz estoński rząd. Współpracujemy także z innymi firmami i instytucjami badawczymi w dziedzinie kosmosu w Estonii. Mamy także swój wkład w rozwój oprogramowania do zarządzania misjami dla pierwszego estońskiego satelity ESTCube-1.

CGI zdobyło zaufanie Europejskiej Agencji Kosmicznej

Grupa CGI jest jedną z największych na świecie firm informatycznych i biznesowych. CGI działa na rynku estońskim od ponad 25 lat, a obecnie CGI zatrudnia ponad 190 osób w biurach w Tallinie i Tartu. Centrala CGI jest zaangażowana w projekty kosmiczne od ponad 30 lat. Jednostka CGI Estonia spiera technologię kosmiczną od 2010 roku. Początkowo projekty były realizowane głównie we współpracy z niemieckimi i brytyjskimi oddziałami CGI. W 2015 roku Estonia oficjalnie dołączyła do ESA i od tego czasu CGI Estonia realizuje projekty bezpośrednio. Zespół ds. rozwiązań kosmicznych na swoim koncie ma projekty takie jak: stworzenie oprogramowania naziemnego, pokładowego, w tym system kontroli misji, rozwiązania komunikacyjne, aplikacje satelitarne oparte na zdalnym monitorowaniu i wiele innych. Jak dotąd jednym z największych systemów stworzonych przez nasz zespół jest oprogramowanie sterujące Galileo dla satelitów nawigacyjnych Unii Europejskiej. ADGE jest aktualnie największym projektem jaki realizujemy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

ESA tworzy możliwości biznesowe dla estońskich firm

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) została utworzona w 1975 r. a jej celem jest połączenie wysiłku krajów europejskich w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Agencja zarządza współpracą 22 państw członkowskich w zakresie rozwoju europejskich zdolności kosmicznych oraz prowadzi inwestycje, które niosą korzyści dla całego świata.