Cyfryzacja nadal przyspiesza w organizacjach non-profit, które starają się wywierać większy wpływ na społeczeństwo. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Szczęśliwa Droga, organizacja non-profit w Polsce, która uczy młodych dorosłych z domów dziecka określonych umiejętności i kompetencji, umożliwiając im samodzielne życie.

Dając w tym roku wsparcie dla ponad 200 młodych ludzi, fundacja potrzebowała wydajnego narzędzia do zarządzania codziennymi operacjami, integracji projektów i przydzielonych funduszy oraz raportowania danych. Nasi eksperci wkroczyli do pomocy, tworząc dedykowany system do zarządzania relacjami z klientami (CRM) z wykorzystaniem platformy Salesforce.

Pracujemy wspólnie, aby coś zmienić

Proces wdrożenia rozwiązania był złożony, ponieważ dane musiały zostać połączone z różnych źródeł i przeanalizowane przez analityków CGI. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w Salesforce, przygotowaliśmy harmonogram migracji danych oraz roadmapę. Wraz z naszą wiedzą we wdrażaniu rozwiązań chmurowych uruchomiliśmy narzędzie CRM.

W ramach projektu zorganizowaliśmy również warsztaty szkoleniowe dla pracowników fundacji oraz wybraliśmy dla nich dostępne na portalu Salesforce ścieżki szkoleniowe wspierające rozwój umiejętności.

Wszystkie 201 rekordów młodych ludzi zostało przeniesionych na platformę. Nasi eksperci pomogli w migracji dwóch trzecich rekordów, a personel fundacji, który przeszedł szkolenie, zarządzał resztą.

Optymalizacja operacji poprzez zdigitalizowane procesy

Narzędzie umożliwia Fundacji Szczęśliwa Droga analizę wyników ich pracy z podopiecznymi oraz efektywniejsze zarządzanie czasem i zadaniami administracyjnymi. Dzięki nowej platformie zespół skrócił czas poświęcony na raportowanie z dni do zaledwie godzin. Ponadto dzięki wydajności operacyjnej wzrosła liczba godzin poświęconych na pomoc młodym dorosłym. Oszczędzając swój czas, pracownicy mogą również bardziej skoncentrować się na zarządzaniu funduszami i wzmacnianiu wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy.

Usprawnienie podejmowania decyzji na podstawie danych

Usprawnione procesy i spostrzeżenia zebrane na podstawie danych pomagają usprawnić podejmowanie decyzji, zarządzać funduszami oraz śledzić postępy projektów. Dzięki temu fundacja może robić więcej, lepiej i szybciej. „Dzięki wsparciu CGI wdrożyliśmy system CRM dostosowany do naszej organizacji, a dokładniej taki, który pomaga nam analizować nasze postępy i dostosowywać się do potrzebnych zmian. Wszystko to oparte jest o platformę Salesforce. Ważne było zaangażowanie i otwartość zespołu CGI, a także elastyczność w tworzeniu rozwiązań dedykowanych młodym ludziom i potrzebującym” – mówi Kamila Gibas, prezes Fundacji Szczęśliwa Droga.

„Nasz zespół ściśle współpracował z Fundacją Happy Road, aby zrozumieć organizację i sposób jej działania, dzieląc się nie tylko czasem i wiedzą, ale także sercem” – mówi Tomasz Zawadzki, Director Consulting Services w CGI.

Zapisz się