Forbedret teknologi er nøglen til driftsmæssige fordele. Vi finder den rette løsning til den enkelte energiaktør, baseret på gennemprøvet software fra Microsoft, Oracle, SAP, Ferranti og Open Source. Multiforsyningsplatformen MECOMS™ til Microsoft Dynamics AX er en end-to-end-standardløsning, der tilgodeser alle behov hos energi- og forsyningsvirksomheder.

Effektiv håndtering af måledata med Datahub

I Danmark er den store mængde data, der skal udveksles mellem elmarkedets forskellige aktører, blevet samlet ét sted. CGI har stået for udviklingen og etableringen af den såkaldte Datahub for Energinet.dk. Vi har leveret 11 ud af 17 globale Data Clearance-løsninger og er dermed førende på markedet. En dyb forankring i markedet er en forudsætning for, at vi løbende kan vedligeholde og videreudvikle Datahubben.

Gå fremtiden i møde med Smart Utility

Bæredygtig, driftssikker og til at betale. Det er kravene til fremtidens energi. ”Smart” er den udvikling, der gør det muligt. Hos CGI har vi ekspertisen og erfaringerne til at hjælpe energi- og forsyningsvirksomheder på deres Smart-rejse. Vi sætter handling bag visionerne om

  • Sikre, pålidelige og fleksible netværk. Skab en ny infrastruktur for forsyningsnettet, som kan håndtere kompleksiteten af udbud og efterspørgsel i realtid.
  • Fælles, dynamiske og konkurrencedygtige markedsprocesser. Reducér hindringer for adgangen til markedet og nedbring de samlede omkostninger.
  • Kunden i centrum. Opbyg et kundeorienteret detailmarked til levering af bæredygtig og driftssikker energi, der er til at betale.

Overskud og gode kundeoplevelser med outsourcing

Stigende konkurrence og ændrede markedsvilkår i energisektoren gør det attraktivt at outsource alle eller dele af de administrative funktioner. Vi tilbyder fuld eller delvis outsourcing af virksomhedens kundecenter- og afregningsfunktioner fra måleraflæsning og validering til afregning og opkrævning. Ud over en markant lavere Cost-to-Serve kan outsourcing skabe bedre kundeoplevelser. Outsourcing frigør ledelsesmæssig tid og ressourcer, så der bliver overskud til at fokusere på kerneforretningen, nye produkter og services.