CGI og sundhedssektoren

I Danmark har vi omkring 100 dedikerede sundheds-it-medarbejdere. Hver femte har en sundhedsfaglig baggrund som fx laborant, bioanalytiker, læge, lægesekretær eller sygeplejeske. Vi er leverandør af sundheds-it til samtlige sygehuse i landets regioner, ligesom vi har leveret løsninger til Færøerne og Grønland. Globalt leverer vi løsninger til mere end 1.000 sundhedsfaciliteter, herunder 230 hospitaler og 525 apoteker.

Landets kliniske personale har dagligt vores it i brug mange steder

  • Landsdækkende udbredelse af CGI's laboratorieløsning til patologi

  • Dansk patologidatabank (”Patobank”)

  • CGIs biobankløsning bruges bl.a. af Dansk Cancer Biobank og  Dansk Reuma Biobank

  • CGIs laboratorieløsning Logos Genetik bruges af Klinisk Genetisk Afdeling, Region Hovedstaden

  • To ud af fem regioner samt Grønland og Færøerne bruger CGI's laboratorieløsning (BCC LIMS) til klinisk biokemi

  • Løsninger med fokus på PAS, booking samt integration med andre systemer, vedligehold og drift 

  • Stort kendskab til de lokale forhold i sundhedssektoren – herunder aktuelle emner som øget patientfokus, bedre involvering af borgeren, effektive arbejdsgange, integration, sikkerhed, forskning mv.

  • Solide sundhedsfaglige kompetencer, stærke it-kompetencer og en levende interesse for vores kunders dagligdag.

Udvalgte kompetencer

Biobank

CGI's biobanksystem kan konfigureres og tilpasses, så det understøtter hele forløbet fra indsamling af prøver til opbevaring, udlån og transport af prøver, fx blod, væv, urin, knoglemarv, RNA og DNA. Fra indsamling til forskning.

Læs mere her

Laboratorieløsning - BCC

CGI’s laboratoriesystem BCC er nøje designet med henblik på at understøtte laboratoriets og klinikkens arbejdsgange. BCC er fleksibelt og konfigurérbart – og baseres på vores unikke CGI framework med funktionalitet tilpasset det parakliniske område. Det betyder, at vi med få omkostninger for vores kunder kan imødekomme ønsker til videreudvikling af standardsystemet.

Læs mere her

Patologisystem

CGI er markedets førende leverandør af end-to-end digital patologi. Vores løsning giver fuld it-understøttelse af samtlige arbejdsgange og processer, fra rekvirering af prøver til svar

Vores løsning bruges i alle fem danske regioner og på private laboratorier og hospitalslaboratorier i og uden for Danmark.

Læs mere her

Sundhedslogistik

Hospitalerne begynder at introducere nye automatiseringsteknologier og industriprocesser. Det betyder nye muligheder og nye it-perspektiver. Her kan CGI hjælpe. Både med rådgivning om at optimere logistikken men også med nogle moderne og effektive it-redskaber, som kan binde logistikprocesserne godt sammen og samtidig frigive vigtig tid på afdelingerne.

Læs mere her

Implantatregistrering - IRS

Simpel indberetning til Sundhedsdatastyrelsens nationale implantatregister. Det er lovpligtigt at registrere alle implantater i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) nationale implantatregister. I praksis skal det ske via stregkodeskanning. Ved hjælp af CGI’s IRS-løsning (Implantatregistreringssystem) kan I gøre dette meget enklere, spare en masse tid og samtidig nedbringe risikoen for fejl.

Læs mere her