Et målrettet standardsystem med en verden af muligheder

CGI’s laboratoriesystem BCC er nøje designet med henblik på at understøtte laboratoriets og klinikkens arbejdsgange. BCC er fleksibelt og konfigurérbart – og baseres på vores unikke CGI framework med funktionalitet tilpasset det parakliniske område. Det betyder, at vi med få omkostninger for vores kunder kan imødekomme ønsker til videreudvikling af standardsystemet.

BCC er et procesorienteret it-system, der er struktureret efter hovedprocesserne præanalyse, analyse og postanalyse i et klinisk biokemisk laboratorium. Understøttelse af arbejdsprocesserne sker gennem fleksibel og optimal håndtering af apparater, administrative og kliniske arbejdsgange, overholdelse af de nyeste standarder såvel som væsentlige krav til akkreditering, fastholdelse og højnelse af sikkerheden.

BCC anvendes i dag på 22 af landets klinisk biokemiske afdelinger på hospitalerne i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden (Kennedy Centret) samt på Færøerne og Grønland. Det er således et modent og velafprøvet system, som understøtter de officielle standarder for udveksling af data, herunder EDI- og XML-kommunikation baseret på godkendte MedCom-standarder.

Dine fordele med BCC

  • Sammenhæng i arbejdsgange og genbrug af data
  • Nemt og brugervenligt
  • Store effektiviseringsgevinster
  • Kvalitetsstyring gennem et avanceret kontrolsystem
  • Muliggør smidigt samarbejde med laboratoriets kunder og underleverandører
  • Standardbaserede integrationer
  • Høj sikkerhed
  • En skalerbar og serviceorienteret arkitektur
  • Fortsat videreudvikling af løsningen i tæt samarbejde med vores kunder.