Filter by:

Advanced Analytics

CGI har længe været en fortaler for værdien af Advanced og Predictive Analytics i planning og forecasting. Vi er en integreret del af planning-processen i en lang række store virksomheder, som vi har hjulpet med at udnytte markedets førende teknologier.

Algoritmer

Advanced Analytics, Artificial Intelligence og Machine Learning er teknologier til at udnytte de store mængder data, der kommer til i en konstant forbundet verden. Menneskets kapacitet til at behandle informationer er begrænset, og vi kan ikke længere håndtere den konstant voksende datamængde.

Analytics as a Service

Det kan være svært at udvikle og levere højt prioriterede Analytics-projekter, når tidsplanerne er stramme og ressourcerne er utilstrækkelige. Enten mangler der noget, eller også er der for meget af noget andet.

AS2007

AS2007 samler en række af de vigtigste funktionerer til at budgettere, disponere, betale og følge op. Enkelt, effektivt og med 100 procent styr på datakvaliteten.

Big Data og Cloud

Big Data er ikke en teknologi i sig selv. Det er heller ikke en løsning. Big Data er alle de informationer, der omgiver os. Informationer om os, vores ting, vores interaktioner, transaktioner og omgivelser. Kort sagt: Data om alt.

Biobank

CGI's biobanksystem kan konfigureres og tilpasses, så det understøtter hele forløbet fra indsamling af prøver til opbevaring, udlån og transport af prøver, fx blod, væv, urin, knoglemarv, RNA og DNA. Fra indsamling til forskning.

BROKER - Et multifunktionelt banksystem

BROKER er et individuelt tilpasset standardsystem, der tager udgangspunkt i en specifik BROKER kundes softwareinstallation. BROKERs funktionalitet kan overordnet set opsummeres med ordene ”et banksystem”.

Business Intelligence og Data Warehouse

Hvis data skal blive til informationer, som skaber reel værdi, skal vi kunne forstå dem og handle på dem. Men nogle af de traditionelle Business Intelligence- og Data Warehouse-løsninger formår ikke at tiltrække nye brugergrupper eller finde ny anvendelse, når først de har nået deres oprindelige mål.

CGI GeoData360

CGI GeoData360 er vores produktionsplatform til EO- (earth observation) og geodataservices. Det er en omkostningseffektiv PaaS-løsning (platform-as-a-service,) som understøtter dyb kundetilpasning og kan udvides efter behov. CGI GeoData360 skaber ny værdi for forretningen med EO- og geodata i stor skala.

Controlling

I mange brancher har digitaliseringen gjort priserne fuldstændigt transparente, og det udfordrer virksomheder på både profitabiliteten og deres evne til at differentiere sig.

Customer Experience

Det er alment anerkendt blandt virksomheder og organisationer, at kundeoplevelsen er en vigtig differentiator. Vi forventer den samme positive, nemme og gnidningsfrie oplevelse uanset om vi er borgere i kontakt med offentlige services eller kunder i en butik, hos et forsikringsselskab eller et flyselskab.

Finansiel Planlægning

CGI's ekspertise inden for planlægning og Analytics omfatter strategisk planlægning, budgettering, rullende forecasting, driver-baseret planlægning og likviditetsforecasting. Vi hjælper vores kunder med at integrere branchespecifikke processer og løsninger i planlægningen, så beslutningsprocessen bliver mere intelligent ved hjælp af Advanced Analytics, softwareautomation, Machine Learning og kognitive systemer.

Implantatregistrering - IRS

Det er lovpligtigt at registrere alle implantater i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) nationale implantatregister. I praksis skal det ske via stregkodeskanning.

INVision - Administrationssystem til investeringsforeninger

Sikkert, gennemprøvet og godkendt administrationssystem til både store og små investeringsforeninger.

Laboratorieløsning -BCC

CGI’s laboratoriesystem BCC er nøje designet med henblik på at understøtte laboratoriets og klinikkens arbejdsgange. BCC er fleksibelt og konfigurérbart – og baseres på vores unikke CGI framework med funktionalitet tilpasset det parakliniske område. Det betyder, at vi med få omkostninger for vores kunder kan imødekomme ønsker til videreudvikling af standardsystemet.

Location Solutions

Alt sker på et sted. Informationer om lokalitet kan spille en stor rolle i dine forretningsprocesser - og i udviklingen af nye services. Viden om lokalitet kan betyde bedre beslutninger, bedre kundeoplevelser og besparelser.

Master Data Management

Et af din virksomheds mest værdifulde aktiver er informationer om dine kunder, produkter og værdikæde. Men for at du kan høste den værdi, skal informationerne være af god kvalitet, og de skal håndteres effektivt.

Mobile Development

Udviklingen af smartphones har haft - og har fortsat - kolossal betydning for vores verden. Vi kan gøre praktisk taget hvad som helst i den digitale verden med en smartphone i hånden. Fx forbinde til internettet, udføre komplekse opgaver og få afgang til et utal af services.

Patologisystem

CGI’s patologisystem understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svarafgivelse. Via statuspunkter er der altid styr på, hvor langt prøverne er kommet i laboratorieprocessen, og dokumentation for, hvilke personer der har haft med dem at gøre. Ved anvendelse af stregkoder på prøver, blokke og glas sikres og forenkles registreringerne.

PROCOS

PROCOS is a unique MES and process control system for pharma and life science companies