Vores samfund bliver stadigt mere digitalt. Forventningerne til vores kontakt med virksomheder, organisationer og myndigheder vokser.

Morgendagens vindere er dem, som udvikler deres strategier og forretningsmodeller ved at bruge informationer og teknologi til at opbygge end-to-end digitale værdikæder.

De skaber mere værdi og nye muligheder - og får dermed det bedst mulige afkast af deres digitale transformation.
 

Vejen til succes

  • Centrer forretningsmodellerne om kunder og borgere

  • Undervurder aldrig vigtigheden af kulturelle forandringer - teknologi i konstant udvikling spiller en afgørende rolle i hjertet af forretningen

  • Byg sikkerhed ind i alle processer - åbenhed og tilgængelighed øger risikoen

  • Flyt fokus på brugen af data - skift prognoser ud med målinger, så du kan reagere hurtigt på forandringer

-- IMAGE GOES BELOW --

Optimizing your digital value chain to accelerate successful business outcomes

-- IMAGE GOES ABOVE --

Sæt fart på din digitale rejse

Læs mere

Klik på billedet for at læse vores whitepaper

Sæt fart på din digitale rejse

At bygge en optimeret, digital værdikæde handler ikke kun om teknologi, platform og værktøjer. Det er et initiativ for hele organisationen, som både omfatter virksomhedens mission, kultur, forretningsmodeller og strategi.

Den digitale værdikæde består både af virtuelle og direkte, personlige interaktioner. Læs vores tips til, hvordan du får succes med digital transformation, i vores white paper.
Det er baseret på dyb indsigt fra vores årlige kundeundersøgelse, '2021 CGI Voice of Our Clients,' som bygger på dybtgående interviews med 1.695 forretnings- og it-ledere fra hele verden. 

Download white paper

Digital transformation

Vi hjælper vores kunder med at skabe ny værdi, blive mere agile og øge deres modstandsdygtighed. Ideer og innovation giver et nyt syn på strategier og drift. CGI er vores kunders nære partner, som er hele vejen.


Læs mere

Business Consulting

Kundernes og borgernes digitale forventninger skaber kolossal forandring. CGI's forretningskonsulenter hjælper vores kunder med at navigere i et foranderligt landskab og blive fuldt digitale virksomheder.


Læs mere

Managed IT services

I CGI betyder "managed it" meget mere end traditionel outsourcing. Vi arbejder nemlig som en direkte forlængelse af vores kunders organisationer og tager hånd om et stadigt mere komplekst miljø af teknologi, processer, systemer og software. Det gør vores kunder mere effektive - og hjælper dem med at sænke omkostningerne, så de kan investere mere i at udvikle deres forretning.


Læs mere

Cybersikkerhed

Virksomheder over hele verden stoler på CGI, når det handler om at vurdere risici, bygge sikre systemer og infrastruktur, så de kan drive deres forretning med ro i sindet. Cybersikkerhed er bygget ind i kernen af alt, hvad vi gør - ikke bare lagt ovenpå senere.


Læs mere

Cloud og hybrid IT

Vi gør det enkelt, sikkert og effektivt at få nye fordele med cloud. Vi tilbyder strategisk rådgivning og services til både public, private og hybride cloudløsninger. CGI er anerkendt som en af de førende, nordiske leverandører af cloudløsninger og -services.


Læs mere

Data insight

CGI hjælper virksomheder og organisationer med at skabe mere værdi med deres data, fx ved at opsamle data fra nye og eksisterende kilder, strukturere dem og gøre dem tilgængelige. Vi får data til at give mening, så vores kunder kan optimere forretningsgange, få ny indsigt og skabe nye produkter og services.


Læs mere

Hvad kendetegner de digitale ledere?

Vi har talt med næsten 1.700 forretnings- og it-ledere fra hele verden i vores årlige kundeundersøgelse, '2022 CGI Voice of Our Clients'. På den baggrund kan vi se en række fællestræk for de digitale ledere - dvs. ledere, som oplyser at deres organisationer har opnået de forventede resultater af deres digitale strategier.
De har bl.a. det til fælles, at de:

  • Tydeligt definerer målene for alle interessenter 
  • Ser digital transformation i et holistisk perspektiv på tværs af hele værdikæden
  • Moderniserer, forenkler og beskytter deres forsyningskæder og personoplysninger
  • Definerer bæredygtighed som et centralt element i værdiskabelsen for kunder og borgere

Læs mere om, hvad der kendetegner de digitale ledere her 

four people having discussion around table

Hvad kendetegner de digitale ledere?

Læs mere

A framework to help organizations pivot the use of data from predicting and planning to “sensing and responding” to fuel innovation

Datadrevede beslutninger: En ny tilgang

Læs mere

Datadrevede beslutninger: En ny tilgang

Digitale ledere ved, at de skal kunne opdage og reagere hurtigt på forandring. De ved, at deres forretninger og driftsmodeller må og skal være agile.
Det er ikke længere godt nok at være den mest effektive organisation og have færrest fejl - man skal også være den mest innovative og kunne skabe værdi hurtigt.

Hvis organisationer skal være i front, og hvis de skal være bæredygtige, skal de kunne visualisere og simulere beslutninger gennem dynamisk data og indsigt. Vi kalder det "value in motion". Det er en tilgang, som kræver nytænkning - både når det gælder den måde, beslutninger bliver truffet på, og de teknologier, som gør processerne mulige.

Læs vores white paper 

CGI anerkendt som en førende leverandør af strategisk, digital rådgivning

Kravene om digitalisering har i kombination med de mange udfordringer, som er forbundet med at føre digitale strategier ud i livet, øget behovet for strategisk, digital rådgivning. Derfor har analysevirksomheden IDC gennemført undersøgelsen '2021 IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment'.

En vigtig del af undersøgelsen er en analyse af kundernes opfattelse, og her bliver CGI anerkendt på tre væsentlige områder: Vores dybe indsigt, vores fokus på handling og den høje kvalitet, vores konsulenter leverer.

Få mere at vide 

consultants discussing digital strategy

CGI anerkendt som en førende leverandør af strategisk, digital rådgivning

CGI anerkendt som en førende leverandør af strategisk, digital rå