CGI er en førende aktør i det offentlige marked. Vi er 100 dedikerede medarbejdere i Danmark, der arbejder med den offentlige sektor. Internationalt er vi over 23.000. Vi leverer digitaliserede services og udvikler, implementerer og drifter it-løsninger, der understøtter arbejdet hen imod en øget digitaliseret sektor.

Godt samarbejde skaber gode slutresultater

Vi ved, at succesfulde it-projekter starter med et godt og tæt samarbejde. Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde er et naturligt afsæt for os. Statens It-projektråds anbefalinger kombineret med vores egne erfaringer og solide rammeværk sikrer, at over 97 procent af alle leverancer leveres til aftalt tid, pris og kvalitet.

Vi har været med fra datamat til data science

I 2001 blev den første fællesoffentlige digitaliseringsstrategi publiceret. Dengang talte man om netværkssamfundet. Nu omfatter tidens buzzwords big data, robotics og selvkørende biler. Meget er sket i digitaliseringens navn – men endnu mere vil ske! Vi er med i den offentlige sektors digitale transformation.

CGI kan levere på en række SKI-aftaler til det offentlige

CGI hjælper med at digitalisere den offentlige sektor. Vi rådgiver og leverer moderne og innovative løsninger til stat, regioner og kommuner. Løsninger, som sætter borgere og virkomheder i centrum med nye, digitale services.

SKI-aftalerne, administreret af Staten og Kommunernes Indkøbsservice, gør det nemt og smidigt for alle offentlige organisationer at købe ydelser af CGI 

Du kan anvende følgende fem SKI-aftaler, hvis du ønsker at samarbejde med CGI: 

Person’s hand touching a digital device

SKI 02.06 er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan indkøbe software og ydelser relateret til den købte software. Du kan også gentegne dine eksisterende licenser og indgå vedligeholdelsesaftaler på software, som du har i forvejen.

consultant pointing the screen

På SKI 02.15 kan du indkøbe it-rådgivningsydelser på timebasis. Du kan også indkøbe udførende konsultentydelser, som ligger i direkte forlængelse af den købte rådgivningsopgave.

Members having factsheet in hand

På SKI 02.17 kan du indkøbe udførende konsulenter på timebasis til løsning af konkrete it-opgaver. Du kan også bruge aftalen til at inkøbe udførsel af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytnign til de udførende konsulentsydelser.

Man working with big monitors

På SKI 02.19 kan alle offentlige organisationer indkøbe fagsystemer som Software-as-a-Service (SaaS applikationer). Det er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, som er karakteriseret ved at være "on-demand services" på abonnementslignende vilkår hvor vi som leverandør hoster applikationerne.

Female consultant working with laptop in a datacenter

SKI 02.22 er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan indkøbe drift af alt fra en enkelt server til outsourcing af hele din organisations it-drift inkl. slutbrugerudstyrker som pc'er mv.