CGI har 40 års erfaring med at udvikle og implementere it-løsninger til danske uddannelsesinstitutioner. Fx har vi udviklet store dele af de studieadministrative systemer STADS. Styrelsen for It og Læring (STIL) modtog Digitaliseringsprisen på Offentlig Digitalisering 2017 for løsningen Netprøver.dk, som CGI har leveret og implementeret. I forvejen samarbejder vi om portaler og indberetningsløsninger, lige som vi står bag EfterUddannelse.dk, Eksamensdatabasen og Netprøver.dk.

Vi dygtiggør os inden for alle områder, der skaber sammenhæng i sektoren gennem stærk uddannelses-it: HR, økonomi, kvalitetsdata og naturligvis uddannelse. I menuen herunder kan du læse mere om vores arbejde med hvert enkelt område.

HR

Få en nemmere hverdag med effektive HR-løsninger

Vi understøtter alle dele af HR-processerne gennem vores arbejde som HR-konsulenter. Vi løser konkrete it-opgaver, bidrager til strategiske overvejelser og tilpasser processer og værktøjer til optimering af HR. Vores arbejde skaber en bedre udnyttelse af de menneskelige kompetencer og kvalifikationer, der findes på uddannelsesinstitutionerne.

Vi mener, at alt personale skal opleve effektive HR-løsninger, der letter hverdagen. Det kræver en korrekt, kvalificeret og fremadrettet service, hvor medarbejderen bliver hørt. Bl.a. derfor arbejder vi med brugerinddragelse, hvor medarbejderen deltager i større beslutningsprocesser.

HR er arbejdsglæde, økonomi og optimal ressourceunderstøttelse

HR handler om at sætte mennesket i centrum. De menneskelige ressourcer er afgørende for enhver virksomhed og i særdeleshed for uddannelsesinstitutionerne. Der ligger et stort potentiale i at øge it-understøttelse af HR-processerne. Så kan dem, det hele handler om – menneskene – få mere tid og bedre mulighed for at yde deres fagligt bedste.

I uddannelsessektoren har mange medarbejdere flere forskellige kasketter på i løbet af en dag. Forskeren er både projektleder, underviser og personaleleder. Den ph.d.-studerende er på samme tid forsker, medarbejder og studerende. HR skal hjælpe disse medarbejdere til at kunne udfylde deres mange roller bedst muligt. En HR-løsning skal give medarbejderen følelsen af at blive hjulpet og forstået.

Uddannelses-it

Hos CGI arbejder vi med digitalisering, der gør en forskel for uddannelsessektoren. Vi tænker alle led ind i vores løsninger fra den studerende og underviseren til institutionen og den øverste myndighed. Når vi formulerer og handler på vores sektorstrategi, bidrager vi til, at uddannelsessektoren skaber sammenhænge i sine digitale løsninger. Vi leverer langtidsholdbare og tværgående it-løsninger og har gjort det i over 40 år.

Digitalisering til gavn for hele sektoren

Sektorviden kommer ikke af sig selv, men er resultatet af et målrettet samarbejde med uddannelsessektoren. Vi ansætter løbende medarbejdere, der har førstehåndserfaring fra den anden side af skrivebordet.

Vi har fx leveret:
 

  • Rapporter til fx Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • EfterUddannelse.dk til STIL
  • Ungedatabasen for STIL (i samarbejde med UV-data)
  • Eksamensdatabasen for STIL

Økonomi

Vi designer og udvikler økonomiløsninger til uddannelsessektoren. Og vi gør det med udgangspunkt i sektorens særlige, økonomiske struktur. Uddannelse, forskning og formidling udgør hver deres ”produktionsområde”, som samtidig griber ind i hinanden. Forskellige medarbejdergrupper skal aflønnes. Forskningsbevillinger skal styres. Tilsammen skaber det en kompleks økonomi.

En kompleks økonomi kræver et kraftfuldt økonomisystem. Vores Oracle ERP-løsninger er gearet til at håndtere økonomien på et moderne universitet. Vi har mange års erfaring med at supportere, vedligeholde og opgradere multidimensionelle økonomiløsninger til uddannelsessektoren.

Fremtiden ligger i økonomistyring

En stærk, digital økonomiløsning er grundstenen i en sund organisation. Økonomistyring rækker ud over det rent administrative og er med til at skabe fremtiden for din organisation. God økonomihåndtering og organisatorisk udvikling går hånd i hånd.

Vi har bl.a. leveret økonomiløsninger til:

  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Det Fynske Kunstakademi
  • Syddansk Universitet
  • Uni-IT
  • Aalborg Universitet

Kvalitetsdata

Hos CGI arbejder vi med at bringe uddannelsesdata til live i de sammenhænge, hvor brug og genbrug af data kan give uvurderlig værdi for sektoren. Der er et uudnyttet potentiale i at kende egen og andres akkumulerede viden – ikke bare for uddannelsessektoren, men også for de sektorer, den støder op til og rækker ind i. Genbrug af eksisterende, store datamængder er vejen til indsigt, der fører til handling på et kvalificeret grundlag.

Intelligent genbrug af uddannelsesdata

Alt for ofte bliver der opfundet nye måder at opbevare og registrere uddannelsesdata på. Det øger kompleksiteten i stedet for at bringe data i spil. Vi har respekt for de mange værdifulde datasæt, der dagligt vedligeholdes og udbygges i sektoren. Derfor har vi et stort ønske om at hjælpe sektoren til at gå fra passiv opbevaring til aktiv brug af uddannelsesdata.

 

Open Innovation