København, 11. september 2018

CGI Danmark vinder to kontrakter om vedligeholdelse og videreudvikling af vigtige it-systemer til uddannelsesområdet i de næste fire år. Kommende implementering af uddannelsesreformer er en af de store opgaver

Et flerårigt samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring (STIL) og CGI Danmark når et endnu højere niveau i de kommende fire år.

Efter et genudbud af rammekontrakter har STIL nemlig valgt CGI Danmark som leverandør af it-løsninger på to områder: ODA (overgange og datagrundlag) og ADM (studieadministration af erhvervsrettede uddannelser).

CGI Danmark var i forvejen STILs leverandør på ODA-området. På ADM-området overtager CGI opgaven fra en anden dansk leverandør. De to rammekontrakter har en anslået værdi af cirka 150 og 70 millioner kroner over fire år.

Hos CGI Danmark ser Niels Bollesen, Director Consulting Services, frem til at fortsætte samarbejdet med STIL og tage ansvar for drift og udvikling af endnu flere systemer:

- Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med STIL gennem flere år, og vi glæder os til at fortsætte - og udvide - det samarbejde. STIL stiller meget høje krav til leverancesikkerhed og -hastighed, og vi er stolte over, at styrelsen har tiltro til, at vi i CGI Danmark kan løfte opgaven.

Fokus på digitalisering i den offentlige sektor

Helt præcist skal CGI supportere, vedligeholde, videreudvikle og nyudvikle 13 forskellige it-systemer, som understøtter digitalisering på uddannelsesområdet. Blandt de nok mest kendte løsninger er systemerne bag Optagelse.dk, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Netprøver.dk.

Desuden står CGI og STIL over for den store opgave at implementere en række nye uddannelsesreformer i de digitale løsninger.

-  I CGI har vi skarpt fokus på netop digitalisering i den offentlige sektor. Vi glæder os til, sammen med STIL, at udvikle og drive fremtidens digitale løsninger til uddannelsesområdet, siger Niels Bollesen.

Om STIL

Styrelsen for It og Læring (STIL) hører under Undervisningsministeriet. Styrelsens opgave er at fremme den digitale udvikling på undervisningsområdet og udføre opgaver inden for de overordnede målsætninger på ministeriets område.

Om CGI

CGI er verdens femtestørste uafhængige leverandør af teknologi- og forretningsservices, konsulentydelser, outsourcing, systemintegration, applikationsudvikling og -vedligeholdelse, infrastruktur samt IP-baserede løsninger og services. CGI har eksisteret siden 1976 og beskæftiger cirka 77.000 medarbejdere, heraf 500 i Danmark. CGI Danmark har kontorer i Ballerup, København, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Yderligere oplysninger:

Niels Bollesen
Director, Consulting Services
CGI Danmark
Mail: niels.bollesen@cgi.com
Tlf: +45 21 71 72 50

CGI Local Media
Ann-Christine Almbjerg
Director, Marketing & Communications 
Mail: ann-christine.almbjerg@cgi.com
Tlf: +45 29 49 89 12