COP27 plants

Driv den grønne omstilling fremad med innovation og data

Langt de fleste er helt med på, at det at blive en bæredygtig organisation ikke kun er det rigtige at gøre; det er den smarteste måde at opnå resultater på. For at få succes bør bæredygtighed være en del af DNA’en for at styre, måle og spore resultaterne af miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige (ESG)-initiativer.

Sammen med gode samarbejdspartnere hjælper vi kunder med at aktivere og fremme deres bæredygtighedsmål gennem innovation, økosystemet, teknologi og relevante data.

Vi kan med andre ord hjælpe med at gøre ambitioner til konkret handling.

CGI på COP27

I november 2022 deltog CGI igen på FN's klimakonference, kendt som COP27, som denne gang blev afholdt i Egypten.

Gå på opdagelse blandt vores sessioner og bliv inspireret

Sådan kan vi hjælpe dig godt i mål

Data er centralt, når du skal måle på forskellige faktorer inden for bæredygtighed. Fra energi- og ressourceforbrug til drivhusgasemissioner, til vandforbrug og affaldshåndtering til supply chain performance.

Ved at kombinere vores branchekendskab og teknologividen, kan vi hjælpe dig med at identificere tiltag på tværs af jeres supply chain herunder de rigtige samarbejdspartnere og leverandører.

Rådgivning om bæredygtighed

Uanset hvor du er i din grønne omstilling, matcher vi vores rådgivning din organisations unikke forhold, krav og muligheder.

Modenhedsvurdering

At blive en ægte bæredygtig virksomhed kræver involvering af hele forretningen. Med en ’fit gap-analyse’ får du et overblik over din nuværende situation og et billede af, hvor det er ønskeligt at bevæge organisationen hen. Vi undersøger 18 faktorer – fra regulering og risici til teknologisk parathed og ROI-krav. Resultatet er en parathedsrapport, som giver et bud på, hvordan du når dine specifikke mål.

Opbygning af roadmap for bæredygtighed

Ved hjælp af robust rammeværk og metodologi hjælper vores eksperter inden for bæredygtighed med at kortlægge hele jeres bæredygtighedsrejse. Resultatet er en omfattende roadmap for indarbejdelse af bæredygtighed på tværs af jeres kultur, strategi, planlægning og DNA.

Bæredygtighedsmåling og performance

Data er hovedkatalysatoren for måling af bæredygtighedsrelaterede faktorer, fra energi- og ressourceforbrug til forsyningskædens performance. Du kan trække på vores store viden og erfaring med at hjælpe organisationer med at bruge data aktivt til at træffe kvalificerede beslutninger.

Resultatet er desuden mere transparente, sporbare og nøjagtige data til rapportering af din performance på bæredygtighed.

Udvikling af din energineutrale og ESG-strategi

Med mere end 2.000 ESG-indikatorer og over 1.000 ESG-rapporteringsløsninger på markedet kan vi godt forstå, det er komplekst at fastlægge den mest hensigtsmæssige og effektive strategi, så I kan leve op til jeres ansvar om at være energineutrale. Når vi har hjulpet jer med at fastlægge jeres emissions-baseline, arbejder vi sammen med forretnings- og teknologisiden i jeres virksomhed og fastlægger den praksis og de løsninger, der er nødvendige for at nå jeres energineutrale mål.

Skab en ledelseskultur for bæredygtighed

At blive en bæredygtig virksomhed kræver ledelse med en bæredygtighedstankegang. Indførelse og ændring af styring, forretningsmodeller og operationelle modeller, produkter og tjenesteydelser, processer og informationssystemer kræver en stærk og tilpasset ledelse. Vores eksperter i human-centreret design og forandringsledelse vil hjælpe jeres ledelsesteam med at opnå enterprise buy-in og skabe den optimale organisationer til en positiv forandring.

Bæredygtige forretningsløsninger

CGI tilbyder løsninger, der er skræddersyet til kundernes prioriteringer i branchen – lige fra løsninger, der forvalter aktiver inden for vedvarende energi, til jordobservationsdata, der er med til at opdage vores skiftende miljø.

Øget effektivitet i brugen af jordobservations- og geospatiale data

CGI GeoData360 muliggør produktionsworkflows, der bruger jordobservations- og geospatiale data til at producere værdifulde forretningsoplysninger og køre omkostningseffektivt i stor skala.

Mere bæredygtige rejsebeslutninger

Vores SmartTravel løsning anvender digitale teknologier så som mobilitet, gamification (brug af spilelementer), big data analytics og rejseformsdetektion til at påvirke og belønne bilisters adfærd, inkludere mere bæredygtige valg.

Vurdering af risici og skader fra naturkatastrofer

CGI EnvironmentMonitor360 bruger rumdata til at hjælpe med at vurdere risici og skader fra naturkatastrofer så som orkaner, oversvømmelser og storme.

Håndtering af madspild for at reducere CO2

CGI Waste Manager, CGI Aromi’s nye madspildsstyringsmodul indsamler data om madspild i realtid og gør kunderne i stand til bedre at spore og styre akkumuleret spild. Det øger effektiviteten, sparer omkostninger og reducerer CO2-udledningen.

Støtte til brintøkosystemer

CGI AgileDX-Hydrogen er en dataudvekslingsplatform, der er bygget til at understøtte effektivt samarbejde inden for brintøkosystemer, og som giver et centraliseret syn på data og processer, fremmer fuld transparens og muliggør problemfri intern og ekstern kommunikation.

Intelligente energinet

For at begrænse ubalancer i elnettet udviklede vi Central Energy Management System (CEMS) til intelligente net. Beboerne kan bruge de oplysninger, som CEMS giver, til at træffe bedre beslutninger omkring deres energiforbrug.

Bedre porteføljestyring inden for vedvarende energi

Vores Renewables Management System (RMS) muliggør proaktiv og effektiv styring af vedvarende aktiver ved at give større indsigt i drift og analysere nøgletal og deres udvikling.