Primary tabs

7470
interviews med forretnings- og it-ledere i løbet af de seneste 6 år
1 million
datapunkter
50/50
fordeling mellem ledere i it og forretning

 

 

 

Indsigt 2021: Gå på opdagelse

I CGI Voice of Our Clients 2021 får du resultaterne fra vores personlige interviews med 1.695 ledere på tværs af de brancher og lande, vi arbejder i. Samtalerne giver et unikt indblik i, hvordan forretnings- og it-prioriteterne udviklede sig hastigt på grund af Covid-19 pandemien. For eksempel blev der sat fart på opnåelsen af resultater af digitaliseringsstrategierne (op fra 16 % i 2020 til 20 % i 2021). Vores data giver også indblik i hvad der kendetegner de digitale ledere, som oplyser at de opnår resultater.  

Branchetendenser

  1. At blive digital for kunder og borgere 
  2. Kulturel forandring/forandringsledelse
  3. Optimering af supply chain 
  4. Omkostningskontrol og budgetoptimering
  5. Bevidsthed om cybersikkerhed og udfordringer

At blive digital for at imødekomme kunders og borgeres forventninger er fortsat den vigtigste trend på tværs af brancher. Kulturelle forandringer og forandringsledelse fylder betydeligt mere i forhold til de sidste år. 

Top forretningsprioriteter efter branche

Digitale produkter: Bank, forsikring, kommunikation og medier

1. Kundeoplevelse, 2. At blive digitale for kunderne, 3. Nye produkter/tjenester

Fysiske produkter: Retail, produktion , olie og gas, life science, post og logistik 

1. At blive digital for kunderne, 2. Omkostningskontrol/budgetoptimering, 3. Optimere driften

Services: Forbrugertjenester, sundhed, forsyning, persontransport 

1. Nye tjenester, 2. Kundeoplevelse, 3. Optimere driften 

Offentlig sektor, forsvar og efterretninger, stat, regional og lokal

1. Borgeroplevelse, 2. Modernisering af it, 3. Bevidsthed om cybersikkerhed og udfordringer

Forretningsprioriteter varierer fra branche til branche, men kunde- og borgeroplevelsen har fortsat stor betydning i dem alle.

Top it-prioriteter efter branche

Digitale produkter: Bank, forsikring, kommunikation og medier

1. Forbedring af forretningsprocesser, 2. Nye produkter/tjenester, 3. Rationalisering af applikationer

Fysiske produkter: Retail, produktion, olie og gas, life science, post og logistik   

1. Optimering af driften, 2. Kunde/borgeroplevelse, 3. Forbedring af forretningsprocesser

Services: Forbrugertjenester, sundhed, forsyning, persontransport 

1. Modernisering af it, 2. Kunde/borgeroplevelse, 3. Bevidsthed om cybersikkerhed og udfordringer

Offentlig sektor, forsvar og efterretninger, stat, regional og lokal

1.Modernisering af it, 2. Forbedring af forretningsprocesser, 3. Blive digital for at imødekomme borgernes forventninger

Across all industries, cybersecurity awareness / challenges remains a top IT priority.

På tværs af alle brancher er bevidsthed om cybersikkerhed og udfordringer fortsat en prioritet.

digitalleaders - VOC

Benchmark din organisation

Vores data til benchmarking er en omfattende vidensbank med 1 million datapunkter fra vores mange samtaler med ledere. Hvert år taler vi med i gennemsnit 1.500 ledere hos vores kunder, hvoraf halvdelen er forretningsledere og halvdelen er it-chefer.

Samlet repræsenterer CGI Voice of Our Clients viden fra 7.470 virksomheder og organisationer, der tilsammen repræsenterer 82% af verdens it-udgifter i alle økonomiske sektorer. CGI leverer benchmarking for vores kunder baseret på den omfattende indsigt, ordnet efter land, økonomisk sektor, branchetendenser, forretnings- og it-prioriteter samt herunder it-udgifter (driftsudgifter samt kapitalinvesteringer). Vi tilbyder også benchmarking baseret på de 10 egenskaber, der kendetegner verdens førende it-organisationer

Læs mere

 

Benchmark your organization

Benchmark din organisation

Click to learn more