Hvilke ydelser og initiativer virker efter hensigten? Hvilke bør tilrettes eller helt stoppes? Effektmåling er et centralt værktøj, hvis kommuner og regioner fremover vil sikre et højt serviceniveau og en sund økonomi.

CGI udvikler løsninger, der ikke blot indsamler, men bearbejder data på en måde, der kaster lys over de offentlige investeringer. Det handler ikke blot om, hvor mange borgere der fx går til genoptræning. Det handler først om fremmest om, hvorvidt de rent faktisk bliver hjulpet af tilbuddet.

På socialområdet hjælper vores økonomisystem AS2007 i dag 22 kommuner og 3 regioner med at styre og få overblik over økonomien. Kommunal og regional it giver det offentlige personale de bedst mulige rammer for at tilføre høj social og økonomisk værdi til deres arbejde.

Systemet sikrer, at der er styr på økonomien bag de services, der gives til den enkelte borger.

AS2007 giver fuldt overblik over kommunens udgifter – helt ned på individuelt borgerniveau. Når kommunen kender økonomien, kan den agere ansvarsfuldt. Både over for den enkelte borger og over for budgetterne.

"Vores serviceniveau, både internt og eksternt, er steget markant"
Jammerbugt Kommune om effekten af AS2007

Patienter kan evaluere deres egne genoptræningsforløb ved hjælp af CGI CommunityCare 360. Behandlingsinitiativer kan sættes i gang rettidigt og efter den enkeltes behov. Det sparer i sidste ende genindlæggelser. Løsningen er et godt eksempel på, at både den menneskelige og den økonomiske bundlinje kan tilgodeses samtidigt.