Virksomheder og organisationer opsamler hver dag store mængder information. Fx oplysninger om økonomi, medarbejdere og kunder. Men de mange data får først værdi, når de bliver omsat til konkret handling.

Vi vil alle gerne kunne træffe gode beslutninger hurtigt. Men hvordan går man fra at vide, hvad der allerede er sket, til at kunne forudse og planlægge fremtiden bedst muligt? Med den rette bearbejdning er data et uundværligt redskab til at skabe indsigt i egen forretning.

Digital indsigt betyder: 
At bruge dataanalyse aktivt til at kende, forudse og påvirke beslutninger, der er med til at afgøre din organisations effektivitet og succes.

Du kan se data som en ny form for valuta. Som en måde at skabe en konkurrencemæssig fordel på. Ja, kort og godt som en uudnyttet guldgrube. Det er derfor, CGI hjælper virksomheder og organisationer med at udnytte de data, der fundamentalt påvirker forretningen.

Transformer jeres virksomhed med de rette spørgsmål

Hvordan kommer man i gang? Det handler først og fremmest om at finde ud af, hvad I gerne vil have svar på. Hvor er det største kundepotentiale? Hvordan optimerer vi vores produktionstid? Hvordan gør vi borgerne mere selvhjulpne? Dernæst begynder arbejdet med at finde og aktivt anvende de data, der kan give jer svarene.

Når først de rette data er identificeret, designer vi workflows og processer til at hente og rense data. Vi finder svaret på jeres specifikke forretningsspørgsmål ved hjælp af datavisualisering og analytisk indsigt. Med nye svar på rede hånd har I mulighed for fundamentalt at transformere jeres virksomhed.