Patologisystem

Fra rekvirering til svarafgivelse

CGI’s patologisystem understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svarafgivelse. Via statuspunkter er der altid styr på, hvor langt prøverne er kommet i laboratorieprocessen, og dokumentation for, hvilke personer der har haft med dem at gøre. Ved anvendelse af stregkoder på prøver, blokke og glas sikres og forenkles registreringerne.

Systemet kommunikerer med patologidatabanken – i daglige tale Patobank.

Patobank indeholder besvarelserne på stort set samtlige patologiprøver, der er foretaget igennem årene i Danmark. Så længe en rekvisition er uafsluttet, vil det lokale patologisystem opbevare oplysningerne omkring patientens øvrige rekvisitioner, der findes i Patobank. Derved kan tidligere besvarelser hurtigt overskues og derved "indgå" i den aktuelle diagnostisering. CGI’s patologisystem anvendes i dag på samtlige patologiske afdelinger i Danmark.